Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vijf bijkomende verpleegkundige handelingen voor zorgkundigen

Het takenpakket van de zorgkundige bestaat momenteel uit achttien verpleegkundige handelingen die ze na delegatie door een verpleegkundige mogen uitvoeren. Dat pakket wordt vanaf 1 september 2019 uitgebreid met de volgende vijf verpleegkundige handelingen:
  1. het meten van parameters (zoals de suikerspiegel of de bloeddruk),
  2. het toedienen van medicatie die is voorbereid door een verpleegkundige of een apotheker (met uitsluiting van verdovende middelen),
  3. het oraal toedienen van voeding en vocht,
  4. het manueel verwijderen van fecalomen,
  5. het verwijderen en opnieuw aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen. 
De uitbreiding van het takenpakket zorgt ervoor dat zorgkundigen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. Om deze nieuwe handelingen te mogen uitvoeren, moeten de huidige zorgkundigen daarom 150 uur extra vorming volgen, waarbij de helft van de uren ingevuld kunnen worden met een praktijkstage. De bijkomende opleiding dient georganiseerd te worden in samenwerking met een opleidingsinstituut dat erkend is door een van de Gemeenschappen om de opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige in te richten.

Onderwijs Vlaamstalige Gemeenschap:
De opleiding tot zorgkundige is voor het startende academiejaar 2019 aangepast opdat de zorgkundigen die in de toekomst afstuderen meteen over de nieuwe vaardigheden zullen beschikken, zonder nood aan extra opleidingsuren.

Onderwijs Franstalige Gemeenschap:
De opleiding tot zorgkundige wordt NIET aangepast waardoor zorgkundigen die in de toekomst afstuderen blijven voldoen aan het KB van 2006 en dus de vijf bijkomende handelingen NIET mogen uitvoeren zonder een extra opleiding van 150 uur."Dans l’attente d’une révision éventuelle de l’organisation des options d’aide-familial et d’aide-soignant, l’enseignement obligatoire poursuit donc la formation actuelle d’aide-soignant via la 7e professionnelle. Les élèves qui obtiennent le certificat de qualification d’aide-soignant via cette option continueront à obtenir l’enregistrement comme aide-soignant et pourront exercer les actes tels que définis dans la liste de l’AR du 12 janvier 2006 susmentionné."

Lees publicatie 7257 van 31 juli 2019Let op

"De bevoegde onderwijsministers maken het voor de verpleegkundigen in de verschillende landsdelen behoorlijk complex aangezien de opleidingen tot zorgkundige niet geharmoniseerd worden", zegt de algemeen coördinator van het NVKVV Ellen De Wandeler. "Tweetalige zorginstellingen en -organisaties lijken in dit verhaal vergeten te worden; wie zal gaandeweg nog weten welke zorgkundigen op de werkvloer nu precies wat mogen doen? Voor alle duidelijkheid: zorgkundigen blijven aansprakelijk voor de eigen fouten bij de uitvoering van de toegewezen handelingen. Als verpleegkundige ben je enkel aansprakelijk indien de schade toegebracht door een zorgkundige het gevolg is van het eigen delegeren: omdat je een handeling toewijst aan een zorgkundige waarvan je wist of als ‘goede verpleegkundige’ had moeten weten dat de zorgkundige er niet in bekwaam is, of je bent medeaansprakelijk wanneer je een handeling toekent waarvan je weet of had moeten weten dat de zorgkundige er niet toe bevoegd is. Laat ons hopen dat de mondigheid van onze gewaardeerde collega's zorgkundigen voldoende hoog is om evengoed 'neen' te durven zeggen, wanneer hen een handeling wordt toegewezen die buiten hun professionele expertise ligt”, besluit Ellen De Wandeler.Meer informatie: