Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Kwaliteitswet

Kwaliteitsvolle en veilige zorg op elke plek in de gezondheidszorg

Een patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorg, waar hij die zorg ook ontvangt: in een instelling, thuis of in een privépraktijk. Die ontvangt hij van zorgverleners die bevoegd en bekwaam zijn. Dat is de basis van de kwaliteitswet (of 'wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg') die onderdeel uitmaakt van de herziening van het KB78 en die de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 28 maart 2019 goedkeurde. Enkele bepalingen uit die wet handelen over verantwoordelijkheid, permanente vorming en portfolio. 

Verantwoordelijkheid

Met deze kwaliteitswet legt de overheid meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de zorgverleners, dus ook bij verpleegkundigen maar bv. ook bij zorgkundigen. Dat heeft tot gevolg wanneer zij geen voldoende permanente vorming kunnen aantonen, zij ook geen deskundigheid kunnen garanderen wanneer er iets fout loopt en de patiënt lichamelijk schade lijdt. Dat kan aanleiding geven tot een intrekking van het visum. 

Bijvoorbeeld:
Wanneer je als verpleegkundige de vraag krijgt om een complexe wonde te verzorgen, dan mag je dat doen want je hebt een diploma verpleegkunde, je bent dus bevoegd om die verpleegkundige handeling te stellen. Alleen zal je vanaf nu voor jezelf de reflex moeten maken of je daar evenzeer de nodige bekwaamheden voor en kennis over bezit. Anders moet je doorverwijzen naar een collega, die wel over de nodige competenties beschikt. Jij zal je je eerst moeten bijscholen, voor je in de toekomst die taak op jou neemt.

Permanente vorming en portfolio

Als zorgverlener ben je dus bevoegd wanneer je in het bezit bent van een erkend diploma en een visum. Je bekwaamheid als zorgverlener zal je voortaan moeten kunnen aantonen in een persoonlijk portfolio, waarin je niet alleen je diploma’s maar ook je permanente vorming registreert. Let wel, die permanente vorming is niet alleen een plicht maar ook een recht. Meer verantwoordelijkheid is onlosmakelijk verbonden aan meer middelen voor gespecialiseerde vorming. Zo kan élke zorgverlener een voldoende hoog opleidingsniveau garanderen.


Lees de integrale wettekst HIER van de nieuwe
'wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg'