Alle
Terug

Studiedag EthiekStudiedag Ethiek

HYBRIDE

Joepie, ik werk in de zorg
Na Covid duwen we met de zorg op de ‘reset-knop’

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter

Een positieve en constructieve ervaring vanuit het ziekenhuis, de ouderenzorg, thuiszorg
Medewerkers vertellen waarom zij, nog steeds, graag hun werk doen. Zij gaan in gesprek met de
gespreksbegeleider die hierna ook beroep doet op de zaal om net voor de pauze hun input te geven
 
 
Conclusies en inspiratie
- N.

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Aspiratie om elke ochtend met goesting naar het werk te gaan
Wat is de inbreng van de deelnemers?

Waarden in de zorg “zorgen” ervoor dat mensen blijven goesting 
hebben: relatie patiënt/bewoner/cliënt is de motor van de motivatie
Hoewel vermoedelijk alle organisaties het streven naar werk dat deugt en deugd
doet onderschrijven, zien we dat veel verantwoordingsmethodieken de kans op dat
“goede werk” niet vergroten. Vaak is het tegendeel het geval. Dan gaat het om
verschralend tellen, niet om rijk vertellen. Hoe keren we die trend om want…ook dat is ethiek.

N.
Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Wat bezielt u? Hoe organisaties zingevers kunnen worden.
Kan een bedrijf of instelling een bron van betekenis zijn? Hoe evolueren we naar “vervullende jobs”?
Levert het op om als bedrijf of instelling te investeren in persoonlijke zingeving? In zijn boek
Check-In gaat Etion businessfilosoof Jochanan Eynikel op zoek naar zin en betekenis in bedrijven.

Dhr. J. Eynikel, businessfilosoof, Etion

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking

Workshop rond compassie-vermoeidheid. Wat doen we eraan? 
Is jouw hart zo zorgzaam voor anderen, dat je er gestrest en moe van kan raken?
Dat heet compassie-vermoeidheid. Hoe kunnen we met onze volle compassie
verpleegkundig werk doen, zonder gespannen te raken? Dat leer je in deze workshop.

Els Van De Schoot, interlevensbeschouwelijk geestelijk verzorger en coach

16.25u. Afronden met conclusies van de dag

16.50u Afsluiting


Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers
         worden toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2
         - Inschrijvingen);
 • + toegang tot het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m.
         20.12.2022)
 • attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023  
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 •  volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
          toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 •  attest ter plaatse;

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 12.10.2022 t.e.m. 20.12.2022);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2023 
          (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- hybride (fysiek en digitaal) 119 euro
- fysieke deelname 81 euro
- digitale deelname 82 euro

Niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 159 euro
- fysieke deelname 111 euro
- digitale deelname 112 euro

Student-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 109 euro
- fysieke deelname 72 euro
- digitale deelname 73 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- hybride (fysiek en digitaal) 129 euro
- fysieke deelname 92 euro
- digitale deelname 94 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).