PNAE - Kinderverpleegkunde

De enige organisatie voor kinderverpleegkundigen in Vlaanderen sinds meer dan 10 jaar lid van PNAE.


PNAE - Kinderverpleegkunde

PNAE staat voor Paediatric Nursing Associations of Europe. De werkgroep Kinderverpleegkundigen van het NETWERK VERPLEEGKUNDE is de enige organisatie voor kinderverpleegkundigen in Vlaanderen en is sinds meer dan 10 jaar lid van de PNAE.
De PNAE is een netwerk van Europese kinderverpleegkundigen dat wilt zorgen dat kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen de kwaliteit van zorg krijgen die ze verdienen. In dat kader werkte de PNAE al verschillende ‘position statements’ uit die nationaal en internationaal de overheden inspireerden om op in te zetten in hun beleid. Leden van de werkgroep kinderverpleegkundigen NETWERK VERPLEEGKUNDE werkten in dat kader mee aan de standpunten over bijvoorbeeld de opleiding tot kinderverpleegkundige en over palliatieve zorg voor kinderen. ‘Voordat een standpunt uitgewerkt wordt binnen de PNAE, bevragen we intensief onze collega’s in verschillende settings en brengen we die gegevens samen zodat een initiatief van de PNAE sterk lokaal onderbouwd is.’ 


Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Katrin DE WINTER
Mandataris

Secretaris werkgroep kinderverpleegkunde NVKVV - Lid PNAE (Europees). PROFESSIONEEL : coach bij ICE CUBE THOMAS MORE

Bekijk profiel
Karen VANSTEENKISTE
Mandataris

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: Pediatrie - Lid werkgroep kinderverpleegkundigen NVKVV - Lid PNAE (Europees). PROFESSIONEEL : Opleidingsverantwoordelijke UCLL

Nieuws