Werkgroepen
Terug

Praktische ethiek - WEPE

Moreel beraad: til je zorg en de prestaties van je team naar een hoger niveau


Praktische ethiek - WEPE

Zorg is in de eerste plaats een praktijk, die wordt uitgevoerd op basis van waarden en normen. Daarom is elke daad in de zorg een ethische daad. Ethiek is een zeer ruim begrip. Vaak denken we erbij aan de grote vragen van leven en dood (abortus, euthanasie, …). Maar eigenlijk zijn de “kleine” ethische vragen veel belangrijker. Die kleine ethische vragen staan in verband met het goede leven. Open staan voor de gevoelens van je medemens, op een respectvolle manier omgaan met naaktheid als je iemand wast, de patiënt respecteren in zijn persoonlijke voorkeuren, een fixatie-arm beleid voeren, zijn daarvan voorbeelden. 

Een centraal thema in de zorg is het evenwicht tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid, tussen autonomie en afhankelijkheid. Er is in de zorg voortdurend sprake van een machtsongelijkheid. Het is zeer belangrijk om je daarvan bewust te zijn. 

De werkgroep praktische ethiek van het NETWERK VERPLEEGKUNDE (WEPE) bestaat uit mensen uit de zorg en mensen uit het onderwijs. We werken veel met moreel beraad, maar organiseren ook vormingen tijdens de Week van de Verpleegkundigen in Oostende om medewerkers te ondersteunen bij het uitbouwen van ethische zorg. 

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Julien LIBBRECHT
Voorzitter

Bekijk profiel
Ilke Beckers
Werkgroeplid

Bekijk profiel
Lieve Boey
Werkgroeplid

Nieuws