Werkgroepen
Terug

Thuisverpleegkundigen

De werkgroep thuisverpleegkundigen is samengesteld uit thuisverpleegkundigen die in diensten voor thuisverpleging of op zelfstandige basis werken. Iedere thuisverpleegkundige, die naast haar dagdagelijkse praktijk, interesse heeft om mee te denken op beleidsmatig niveau, kan deel uitmaken van deze werkgroep. 

Het NETWERK VERPLEEGKUNDE zetelt sinds het ontstaan van het RIZIV in de jaren '60 in het Verzekeringscomité, de Algemene Raad en Begrotingscontrole en het Begeleidingscomité evaluatie. De werkgroep thuisverpleegkundigen NETWERK VERPLEEGKUNDE volgt en bespreekt de actualiteit van de gezondheidszorg in het algemeen en de innovaties binnen het domein van de thuisgezondheidszorg in het bijzonder. RIZIV dossiers worden er voorbereid: besparingen in de gezondheidszorg, hervorming van de nomenclatuur, nieuwe financieringsvormen, fraudebestrijding in de thuisverpleging, permanente vorming, ontwikkelen van competenties en de ondersteuning en coaching van collega thuisverpleegkundigen in hun beroep. 

De zelfstandige leden van het NETWERK VERPLEEGKUNDE zijn vertegenwoordigd via het e-vita kartel voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. Ons collega's hier zijn VP+, VBZV, Zorgconnect en CTparamedics. 

Ten slotte is het NETWERK VERPLEEGKUNDE lid van de Federatie Vrije Beroepen (FVB) van UNIZO. 

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
KRISTIEN SCHEEPMANS
Voorzitter

RIZIV : Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging - Kamer eerste aanleg. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig Stafmedewerker Wit-Gele-Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Werkgroeplid

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Els BULTEEL
Werkgroeplid

Directeur Zorgverleners - ZorgConnect

Nieuws