Alle activiteiten
Terug

Studiedag Thuisverpleegkundigen


50 JAAR VORMING TOT VEELZIJDIGE VERPLEEGKUNDIGEN

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische
popgeschiedenis 
en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende
poses en intrigerende opdrachten
pakkende poses en intrigerende opdrachten
Keynote speaker, Luc Van Gorp, voorzitter en CEO LCM, over leiderschap en
verpleegkunde.

Dagvoorzitter Kristien Scheepmans,
voorzitter werkgroep thuisverpleegkundigen NETWERK VERPLEEGKUNDE 

Stomazorg vroeger en nu. 
Mevr. Chantal Tielemans, vroegere voorzitster VLAS

RIZIV en FOD nieuws
Dhr. Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Richtlijnen infuustherapie, PICC, Hickman, PAC zorg, thuishospitalisatie
Verantwoordelijkheden, project na 1 jaar. 
Mevr. Kristien Scheepmans, verpleegkundig stafmedewerker – expert, Wit-Gele 
Kruis van Vlaanderen en Mevr. Inge Alloo, directeur Zorg en externe relaties, 
ZorgConnect

Wanneer een zorgverlener zorgvrager wordt
Mevr. Karen De Brul, ervaringsdeskundige zorgverlener

Palliatieve zorgen binnen het hertekende zorglandschap
Dhr. Tom De Boeck, Afdelingshoofd Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
bij Vlaamse Overheid 

Klinisch redeneren, maakt dit het echte kwaliteitsverschil in de zorg?
Mevr. Isabelle Goemaere, hoofdverpleegkundige, Wit Gele Kruis West-Vlaanderen
Dhr. Christof Patyn, coördinator, Vives Simlab

Psychiatrie komt nu ook aan huis
Over onvoorwaardelijkheid en machteloosheid
Dhr. Stef Joos, psycholoog Mobiel Team Kompaan en Mevr. Marijke Cambré, 
begeleider Mobiel Team Kompaan

De (thuis)verpleegkundige van de toekomst
Prof. Edgard Eeckman, voorzitter van de VZW Patient Empowerment

17.15u AfsluitingPRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
  • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
  • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
            18.12.2024); 
     (extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
  •  volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m. 18.12.2024);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025,
       (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).