Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Hervormingsproces van de wet op de patiŽntenrechten

Voorgestelde wijzigingen JAG

De Wet op de patiëntenrechten wordt herschreven. Hiertoe loopt momenteel een brede consultatieronde, waarna men na de parlementaire ronde deze wetteksten wenst te publiceren voor de zomer van 2023. Voor NETWERK VERPLEEGKUNDE is de Wet patiëntenrechten steeds een belangrijke stap geweest voor de juridische bescherming van de patiënt en een positieve ondersteuning van zijn autonomie als zorgvrager. Een brief werd vandaag overgemaakt aan de minister in naam van de Juridische Adviesgroep

We zien eerst nog mogelijkheid tot verbetering in de toepassing van de actuele wet die nog niet door alle beroepen even consequent is gekend en wordt gevolgd. De nodige aandacht dient hieraan te worden besteed op beleidsniveau, alsook op niveau van de betrokken beroepsorganisaties. 

We onderschrijven de voorgestelde wijzigingen en verfijningen van de wet:
  • De wet moet gelden voor iedere persoon die deelneemt aan gezondheidszorgen, niet enkel (beroeps)beoefenaars, maar ook ondersteunende medewerkers bijv. maatschappelijk werkers en (toekomstige) bekwame helpers. Dit in het belang van het aankomende advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde inzake de invoering van een gestructureerde equipe voor de verpleegkundige zorgen dat delegatie aan gezondheidzorgbeoefenaars en niet-gezondheidszorgbeoefenaars mogelijk moet maken. 
  • De verplichting alle informatie schriftelijk te verstrekken, is niet nodig wanneer de zorgverlener correct en professioneel met de patiënt en diens omgeving communiceert. Het patiëntendossier dient tijdig zorgvuldig te worden aangevuld en gedeeld. Nu reeds kan de patiënt een schriftelijke bevestiging vragen (Art.7 §2). Dit verplichten verhoogt enorm de werkdruk van de reeds overbelaste beroepen (huisartsen, verpleegkundigen) en staat  haaks op de beleidsvoornemens om deze te verlichten. Bovendien creëren formaliteiten meer afstand tussen zorgvrager en hulpverlener en helpen ze niet bij een empathische  bevatbare communicatie.

NETWERK VERPLEEGKUNDE blijft steeds bereid elk initiatief te steunen dat de (juridische) zelfstandigheid van de zorgvrager kan verbeteren.