Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

26ste Colloquium ICT4care 28 maart 2023

Informatie- en communicatietechnologie vormt mee het DNA van de gezondheidszorg. Schrijf hier in!

Ook dit jaar organiseert de werkgroep ICT4care NETWERK VERPLEEGKUNDE het colloquium ICT & gezondheidszorg. We vieren onze 26ste editie onder de titel
‘Solutions for Care’. BEKIJK HIER HET PROGRAMMA. 


Multidisciplinariteit – ICT4care
Voka Health Community, het Vlaams Apothekersnetwerk en Zorgnet-Icuro ondersteunen mee het colloquium. Deze verenigingen zien dit
colloquium als een uitgelezen kans om in de toekomst vaker en nog constructiever met de werkgroep ICT4care rond alle aspecten van thuis- en thuisvervangende zorg samen te werken. Hierin staat de patiënt centraal en nemen de huisarts, de verpleegkundige, de paramedicus en de apotheker samen in een multidisciplinair team de zorg voor de patiënt ter harte. 

De werkgroep ICT4care hoopt, aan de hand van dit uitgebreid programma en de aanwezigheid van de voornaamste marktspelers, een aangename maar vooral leerrijke ontmoetingsdag aan te bieden.

Voor wie is dit colloquium bedoeld?
Het colloquium richt zich tot algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, woonzorgcentra,
hogescholen departement verpleegkunde, opleidingscentra en softwareontwikkelaars.

Doelgroep:
 • algemene directies
 • financieel-administratieve directies
 • medische directies
 • directies verpleging, middenkader, zorgmanagers
 • ICT-managers, ICT4care-medewerkers, informatici, gebruikerscoördinatoren, computertechnici
 • artsen, CRA’s
 • VG-MZG-coördinatoren, MPG-coördinatoren
 • hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, geriatrie, PAAZ, PVT, WZC, intensieve zorg, operatiekwartier, medische beeldvorming, spoedgevallen, diensthoofden bewonerszorg
 • projectverantwoordelijken klinische paden
 • kwaliteitscoördinatoren, veiligheidsconsulenten, preventieadviseurs
 • managers beleidsinformatie
 • departementshoofden, opleidingshoofden en docenten van de opleidingen tot gezondheidszorgberoepen
 • alle geïnteresseerden of zorgverleners die met automatisering bezig zijn
 • hr-managers
 • apothekers
 • verantwoordelijken dienst logistiek
 • kennisinstellingen & patiëntenverenigingen