Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Toelichting 2 KCE rapporten

Gratis voor onze leden

1. Toelichting KCE rapport Woonzorgcentra: een survey ter ondersteuning van het beleid omtrent personeelsomkadering gepubliceerd in oktober 2022. 

Naar analogie van studies in ziekenhuizen rond de link tussen verpleegkundige bestaffing en kwaliteit van de werkomgeving enerzijds en het welzijn van het personeel en de kwaliteit van zorg anderzijds, voerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in 2021 en 2022 een gelijkaardige analyse uit in woonzorgcentra. Hoewel de uitkomst ervan niet representatief is, komen een aantal interessante aspecten aan het licht. Verder onderzoek in deze specifieke zorgcontext is nodig. Zo wordt Flanders Nursing Home Project in 2023 gelanceerd. Het is het eerste multicenter onderzoeksproject in Vlaanderen dat belangrijke organisatorische variabelen, zoals personeelsbezetting, skill-mix, werkomgeving en rantsoenering van zorg, en hun relatie met de uitkomsten bij zowel bewoners als zorgmedewerkers in woonzorgcentra onderzoekt. Het doel is beleid- en verbeteringstrajecten beter te ondersteunen met wetenschappelijk gefundeerde data. 

DIGITAAL van 19.00 tot 21.00 uur op 29 november 2022. 


2. Toelichting KCE rapport: Zorg voor kinderen: minder in het ziekenhuis en meer thuis?
Hoort een ziek kind echt in het ziekenhuis? Andere landen hebben "transmurale" zorg voor kinderen ingevoerd, waarbij kinderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden behandeld, thuis kunnen worden verzorgd. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd de organisatie en financiering van zorg voor kinderen in Belgische ziekenhuizen te analyseren en na te gaan in welke mate en op welke wijze transmurale zorg ziekenhuisopnames – gedeeltelijk – zou kunnen vermijden of inkorten.

DIGITAAL van 19.00 tot 21.00 uur op 30 november 2022