Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Nieuwe functie voor HBO5

Basisverpleegkundige

Vorige week werd een politiek akkoord bereikt over de invoering van een nieuwe verpleegkundige functie op HBO5-niveau. Het gaat om een niet Europese mobiele "basisverpleegkundige" binnen het huidige beroepsonderwijsniveau die aan de bestaande verpleegkundige leerladder wordt toegevoegd. Hiermee komen de Vlaamse en de Federale ministers tegemoet aan de regeerakkoorden die bij de start van de huidige regeringen werden opgemaakt. Het NETWERK VERPLEEGKUNDE is bijzonder tevreden met deze evolutie. Lees hier het voorontwerp van de wet. 

OVER WELKE VERPLEEGKUNDIGE LADDER GAAT HET PRECIES? 
niveau 4 : zorgkundigen
niveau 5: basisverpleegkundigen (HBO5)
niveau 6: bachelor verpleegkundige - gespecialiseerde verpleegkundigen 
niveau 7: verpleegkundig specialist (master)
niveau 8: verpleegkundig onderzoeker (PHD) 

WAT HEEFT NETWERK VERPLEEGKUNDE STEEDS GECOMMUNICEERD OVER HBO5-VERPLEEGKUNDIGEN?
  • Wij willen HBO-5 verpleegkunde niet afschaffen.
  • Wij willen een eigen plaats voor HBO-5 verpleegkundigen in de leerladder en werkveld
  • Wij willen géén verlenging van de studieduur naar 3.5 jaar, conform het onderwijs Franstalige gemeenschap 
  • De studie moet gericht blijven op praktische uitoefening van verpleegkunde, niet op een Europees “diploma” met meer theorie.

BELANGRIJK 
Wie nu werkt, houdt alle rechten en blijft volledig bevoegd. Er is dus geen sprake van het afnemen van functies, plaatsen, bevoegdheden.
De nu werkende gebrevetteerde, gegradueerde, HBO5…-verpleegkundigen blijven werken in hun huidige functie. Alle voorstellen voor hervorming gaan over de toekomstige afgestudeerden, niet over wie nu werkt of zijn of haar studies reeds heeft aangevat!

SAMENWERKEN IN GESTRUCTUREERD VERPLEEGKUNDIG ZORGTEAM
Wij willen dat alle verpleegkundige zorgverleners samenwerken in gemengde teams. Alle krachten zijn nodig. In gemengde teams moeten masters, bachelors, HBO5-verpleegkundigen en zorgkundigen hun deskundigheid en ervaring samen volgens ieders competenties benutten.