Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Nieuwe nomenclatuur wondzorg

Vanaf 1 december 2022

Vanaf 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur (art.8) betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking. De opzet van deze aanpassingen is om de opvolging van de wondverzorging efficiënter laten verlopen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg voor de patiënt te garanderen. In Netwerk Verpleegkunde deden we al uit de doeken wat er voor je verandert. Hieronder vind je nog eens een duidelijk overzicht.

Verplichte communicatie tussen de verpleegkundige en de arts(en) betrokken bij de wondzorg

De artsen moeten steeds op de hoogte zijn van de evolutie van de wonde. Daarom stel je vanaf 1 december op regelmatige tijdstippen verslagen en foto's ter beschikking. Je raadpleegt deze vaste tijdstippen op de website van het RIZIV.

Geen medisch voorschrift nodig

Een medisch voorschrift voor wondzorg door een verpleegkundige is niet meer noodzakelijk vanaf 1 december 2022 in het kader van de terugbetaling van de verpleegkundige handelingen. Uitzonderingen zijn de B2-handelingen waarbij wel een medisch voorschrift noodzakelijk is, zoals het verwijderen van hechtingsmateriaal.
5 types wondzorg worden vergoed

Vanaf 1 december geldt een herziene classificatie die 5 types wondzorg onderscheidt:

  1. Verzorging van een geheelde stoma, zonder dat wondzorg noodzakelijk is (nieuwe nomenclatuurcodenummer)
  2. Eenvoudige wondzorg:  wonden waarvan het normale wondhelingsproces maximaal 14 dagen duurt en omvat alle wondzorg die niet onder het begrip "complexe wondzorg" valt.
  3. Complexe wondzorg: de verzorging van acute en chronische wonden die niet tot de “eenvoudige wondzorg” behoren, of die geëvolueerd is van eenvoudige naar complexe wondzorg, wat in het verpleegdossier moet worden verantwoord. Daartoe behoren onder meer de wondzorg met wiek of drain, niet-geheelde stomata, ...
  4. Weesgevallen, zeldzame en complexe situaties: complexe wondzorg waarbij de totale verzorgingsduur per verzorgingsdag 30 minuten of meer is. Deze zorg omvat een groot deel van de "specifieke wondzorg" waarvoor de code is geschrapt.
  5. Toezicht op verband zonder verbandwissel (verstrekking voordien genoemd “toezicht op wonde met bioactief verband”). De verbandwissel in het kader van de katheterzorg valt onder de al bestaande verstrekking "plaatsen van en/of toezicht op de perfusies".
Op de website van het RIZIV raadpleeg je alle nomenclatuurcodes en voorwaarden.

Verpleegdossier inzake wondzorg opmaken en aanvullen

De opleidingsvoorwaarden waar je aan moet voldoen en de voorwaarden voor het verpleegdossier inzake wondzorg en de foto’s in het verpleegdossier vind je in bijlage 96 aan de verordening geneeskundige verzorging van 28 juli 2003.

Verstrekking “bezoek van een referentieverpleegkundige wondzorg”

De rol van de referentieverpleegkundige wondzorg is uitgebreid. Zo is een behandelende verpleegkundige verplicht om na 6 weken (of vroeger) bijkomend advies te vragen aan de referentieverpleegkundige wondzorg of de arts. Referentieverpleegkundigen kunnen de verstrekkingen “bezoek van een referentieverpleegkundige bij wondzorg” enkel attesteren inzake wondzorg op verzoek van de vaste verpleegkundige, een arts die betrokken is bij de wondzorg of de patiënt.

Geen overgangsmaatregelen

Op 1 december 2022 treedt de nieuwe nomenclatuur wondzorg in werking. Het Koninklijk Besluit voorziet geen overgangsmaatregelen; het is dus de bedoeling dat thuisverpleegkundigen vanaf 1 december 2022 alle bepalingen van de nieuwe nomenclatuur toepassen. Raadpleeg de mogelijke scenario's hier.

Heb je nog vragen?

De Overeenkomstencommissie dacht proactief na over mogelijke vragen die de vernieuwde nomenclatuur kan oproepen. De antwoorden vind je in deze Q&A

Bronnen: RIZIV


OPRECHTE DANK 
Het NETWERK VERPLEEGKUNDE bedankt oprechte haar gemandateerden in het RIZIV, de leden van de werkgroep thuisverpleegkundigen en de leden van het E-vita kartel die gedurende vele jaren zich hebben ingezet om deze nomenclatuur te bekomen.