Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Succesvolle 40e PNAE-meeting

Tijdens Week van de Verpleegkundigen

Met groot genoegen verwelkomde de werkgroep Kinderverpleegkundigen NETWERK VERPLEEGKUNDE alle collega’s van PNAE (Paediatric Nursing Associations of Europe) op 4 en 5 oktober 2022 in Kursaal Oostende. Deze werkgroep is de enige vertegenwoordiging voor kinderverpleegkundigen in Vlaanderen en is sinds meer dan 10 jaar lid van PNAE.

Twee keer per jaar organiseert PNAE een meeting voor de Europese vertegenwoordigers. Om de beurt is een betrokken land host. Tijdens deze twee dagen verzamelden de PNAE-leden van verschillende Europese landen in het Kursaal Oostende: Denemarken, Italië, Engeland, Wales, Nederland, Zweden, Noorwegen, Kroatië, IJsland en België. De eerste fysieke bijeenkomst na corona betekende bij deze ook meteen het vieren van het 20-jarige bestaan van het PNAE-netwerk, met een Boules de Berlin-taart.

Belangrijke topics op tafel 
Na het blije weerzien werd overgegaan tot de orde van de dag. De actualiteit laat ook de Europese kinderverpleegkundigen niet onberoerd. Op het programma stonden: 
  • de impact van de oorlog in Oekraïne op kinderen en hun familie
  • de impact van corona en vaccinatie bij kinderen
  • de impact van de werkdruk op en het tekort aan verpleegkundigen
  • de internationale instroom van verpleegkundigen buiten Europa
  • PEWS (Pediatric Early Warning Score): de resultaten van wetenschappelijk onderzoek
  • een bezoek aan het AZ Sint-Jan Brugge, afdeling pediatrie en neonatologie

“Het was een verademing om opnieuw te connecteren met de Europese groep na corona”
, vertellen mandatarissen Katrin en Karen. “We wisselden gedachten uit en kregen mee hoe pijnreductietechnieken worden toegepast bij kinderen. Er was veel onderlinge herkenning over procedures en het delen van good practices. De presentatie van 2 pediatrische specialisten verpleegkunde uit het AZ Sint-Jan Brugge en het UZA was een absoluut hoogtepunt.”