Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Boostervaccin personeel in de zorgsector

Herfstcampagne COVID-19-vaccinatie

De Vlaamse Regering heeft beslist om in september 2022 de herfstcampagne van het COVID-19-vaccinatieprogramma op te starten. Tijdens de herfstcampagne zal, conform de beslissing van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 6 juli 2022, een boosterprik voorzien worden voor de volgende doelgroepen:
  • alle personen vanaf 65 jaar;
  • mensen met een verzwakte immuniteit of met een aandoening die hen kwetsbaarder maakt, zoals chronische hart- en vaatziekten of longziekte, diabetes, … (Raadpleeg de oplijsting van de Hoge Gezondheidsraad.)
  • huisgenoten van deze kwetsbare groepen;
  • zwangere vrouwen: het boostervaccin kan veilig toegediend worden op elk moment in de zwangerschap;
  • personen tussen 50 en 64 jaar met risicofactor zoals obesitas, roken of regelmatig alcoholgebruik;
  • personen werkzaam in de zorgsector.

Ten slotte zal iedereen vanaf 18 jaar een uitnodiging ontvangen om een boostervaccin te halen in het vaccinatiecentrum.

Sterk aanbevolen voor iedereen die in de zorg werkt
Deze boostervaccinatie is sterk aanbevolen voor iedereen die werkt in de zorgsector, ook als niet-zorgverlener:
  • voor de eigen bescherming tegen ernstige ziekte;
  • voor de bescherming van kwetsbare personen met wie het zorgpersoneel in contact komt: ook al neemt de bescherming die de booster biedt tegen besmetting af in de tijd; elke tijdelijke of nog kleine mate van bescherming, is belangrijk in de zorgsector, waar veel contacten met kwetsbare personen plaatsvinden;
  • omdat we alle handen nodig hebben in de zorg. Met een boostervaccin verkleint het risico op langdurige ziekte-uitval door een ernstiger covidverloop.

Huidige en aangepaste vaccins

Beide firma’s werken momenteel aan versies van het vaccin aangepast aan een bepaald type van de omikronvariant. Het is onduidelijk wanneer en hoeveel van deze aangepaste vaccindosissen in Vlaanderen beschikbaar zullen zijn. Omdat de huidige vaccins nog steeds uitstekend beschermen tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, wordt aangeraden om de booster niet uit te stellen.

Campagne in de woonzorgcentra

Als woonzorgvoorziening is het mogelijk om de campagne al in augustus 2022 te organiseren voor het eigen personeel. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgpersoneel met of zonder rechtstreeks contact met bewoners of gebruikers. Alle personeelsleden in de woonzorgvoorziening kunnen een boosterprik ontvangenDe voorziening neemt hiervoor zelf contact op met het vaccinatiecentrum in de eerstelijnszone om de vials te bestellen en vervolgens af te halen in het vaccinatiecentrum.