Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Kwalitatieve studie gepubliceerd op MDPI

Diabetesverpleegkundigen

Het wetenschappelijk onderzoek dat de werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV samen met het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen publiceerde in 2020 werd inmiddels ook gepubliceerd op MDPI. Dit is een open  publicatieplatform dat meer dan 85 wetenschappelijke tijdschriften binnen hun vakgebied rangschikt als high-impact. 

Het behandelen van personen met diabetes vraagt een multidisciplinaire aanpak. De dynamiek van de samenwerking en betrokkenheid van het team aan zorgverleners bleef onduidelijk. In een kwalitatieve studie werkten de leden van de werkgroep Diabetesverpleegkundigen van het NVKVV mee aan een duidelijke blik op de rol van het team zorgverleners en van de zorgvrager.

De studie gebeurde aan de hand van 6 focusgroepen, waarvan 4 met zorgverleners en 2 met mantelzorgers en personen met diabetes. Er werden ook twee diepte-interviews met artsen uitgevoerd. Alle deelnemers bevestigen het belang van patient empowerment en het feit dat de persoon met diabetes een centrale rol heeft binnen het team. Al is dit nog lang niet overal het gevoel. 

Het gevoerde onderzoek geeft een duidelijk inzicht in de dynamiek van een diabetesteam. Rollen en taken worden verdeeld volgens de specifieke expertise en kennis van de verschillende zorgverleners. Met interprofessionele samenwerking al uiteindelijke doel. Vandaag wordt dit team vaak nog ad hoc samengesteld, afhankelijk van de behoeften van de persoon met diabetes en de voorkeuren voor samenwerking van de zorgverleners. 

Verder bracht deze studie enkele belangrijke knelpunten aan het licht met betrekking tot de kennis van zorgverleners, personen met diabetes en hun mantelzorgers, de regelgeving en de terugbetaling.

Met dank voor de bijzondere fijne samenwerking aan het Wit-Gele Kruis Van Vlaanderen.