Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Voor dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Taskforce zorgkundigen

Resultaten enquête leden

Op 1 oktober nam de Vlaamse Regering kennis van het eindrapport fase 1 van de Vlaamse Taskforce Zorgkundigen. Daarop gaven de betrokken ministers hun fiat voor het verderzetten van de werkzaamheden van deze Taskforce. De adviesgroep werd gevraagd om op basis van het eindrapport prioriteiten aan te duiden en doelstellingen te formuleren om de aanbevelingen concreter te maken.

BEFEZO (Belgische Federatie Zorgkundigen) en NVKVV (Netwerk Verpleegkunde) namen hierop een gezamenlijk initiatief en lanceerden een online enquête naar hun leden. Hieronder vindt u de resultaten van dit succesvol initiatief die op korte tijd heel wat reacties losweekte.

Conclusie van de enquête
De resultaten zoals hier meegegeven, zijn een beknopte maar correcte weergave van de enquêteresultaten. Omdat we enkel het meest aangestipte antwoord per vraag weergeven. De realiteit is complexer en dat merken we ook in de verwerking van de resultaten. 

De driehoeksrelatie is duidelijk

1. Een zeer uitgesproken verlangen om correct en wetenschappelijk, evidence based, richtlijnen te krijgen en te volgen op basis van nieuwe gegevens. 
Dat vraagt om aandacht bij de basisopleiding. Dat vraagt om aandacht en verderzetting, in het kader van wetenschappelijke innovaties of onverwachte medische situaties, naar interne en externe opleidingsmogelijkheden voor zorgkundigen in het werkveld.
Wetenschappelijk ‘mee’ zijn, is een must. Een vraag die zich uitstrekt van basisopleiding tot bijscholing.

2. De nabijheid van hun zorgaanwezigheid maakt van zorgkundigen een communicatieschakel. 
Met bewoners, met patiënten, met mensen in huis die zorg vragen,…  Dat vraagt om een leren omgaan met vragen, met gesprekken die niet vanzelfsprekend zijn. Respect is een sleutelwoord. 
Het inzetten op softskills is belangrijk door de nabijheid die zorgkundigen hebben met hun bewoners, patiënten en cliënten in de thuiszorg. Krachtdadig werken en efficiëntie evenzeer. Een levenslange manier van leren omgaan die start met een opleiding, specifiek gericht op zorgkundige niches, en de kracht tot overleg met andere collega’s binnen een setting. Communicatie is een kwestie van worden. 

3. De vraag naar een actueel, duidelijk en legaal kader qua uitvoering. 
Wat kan, wat mag? En wat als het niet kan en toch nodig is en niemand direct advies kan geven? Zorg geven in close encounters is niet simpel. Delegeren wordt niet ‘graag’ gedaan maar is in praktijk een punt. Zorgkundigen vragen een duidelijk legaal kader over wat zij willen. En laat het duidelijk zijn: de respondenten vragen niet minder maar meer verantwoordelijkheid binnen de grenzen van hun mogelijkheden. Wat een luxe!