Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Voorzitter raad van bestuur herverkozen voor 4 jaar

Maak kennis met de leden

Op dinsdag 18 juni werd de huidige algemeen voorzitter van de Raad van Bestuur van NETWERK VERPLEEGKUNDE herverkozen. Henk Cuvelier gaat zo opnieuw - maar evenwel voor de laatste keer – een periode van 4 jaar voorzitterschap in. We stellen hem graag nog even aan je voor. Ontbrekende op de foto zijn An Staels en Simon Malfait. 

Henk Cuvelier volgt zichzelf op als algemeen voorzitter van de raad van bestuur van NETWERK VERPLEEGKUNDE. Hij legt uit waarom hij deze rol graag verderzet: 

“De wereld van de gezondheidszorgberoepen staat voor vele uitdagingen. De impact van de hervorming van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de toenemende werklast en complexiteit van de zorg, de plaats van de verpleegkundige in de ziekenhuisnetwerken, koepels, woonzorgcentra, eerstelijnszones en buurtgerichte zorg, de evolutie naar functiespecialisaties, de organisatie van de transmurale zorg, de samenwerking tussen de verschillende lijnen, de informatisering van de zorg, de toenemende participatie van de zorgvrager in diens behandel-, zorg- of begeleidingstraject, het belang van het kwaliteitsdenken, de implementatie van het gestructureerd zorgteam in de praktijk… Een voor een ontwikkelingen die tonen dat het van primordiaal belang is om in deze volantiele wereld de verpleegkundigen te promoten en te behartigen”, aldus de voorzitter.

Gedreven mandaat verderzetten
“NETWERK VERPLEEGKUNDE is een belangrijke driver in de aanpak van deze uitdagingen, een belangrijke gesprekspartner, een belangrijke adviseur. NETWERK VERPLEEGKUNDE heeft een professionele vrijwilligerswerking via werkgroepen, bestuur, gemandateerden, regionale netwerken, en vrijwilligers uitgebouwd. Een dergelijke dynamiek? Daar zet ik graag mijn schouders onder!”