Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

400 miljoen en 300 euro extra voor de zorgsector

Versnippering is het laatste dat we wensen.

Federaal 400 miljoen extra 
De zorgsector kan rekenen 400 miljoen euro extra middelen. Deze middelen waren vorig jaar al toegekend, maar het goedgekeurde wetsvoorstel bestendigt die middelen en legt de exacte verdeling ervan vast. 
Het grootste deel van het budget gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Ongeveer 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. Voor bijkomende thuisverpleegkundigen is er 16 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 42 miljoen euro gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs. 

Gelden mogen niet verdwijnen in het algemene budget van de ziekenhuizen
‘We zijn als NVKVV blij dat het extra budget is goedgekeurd,’ zegt Ellen De Wandeler, coördinator van NVKVV. ‘We hopen hiermee effectief meer collega’s op de werkvloer te mogen verwelkomen. Er is immers een grote vraag naar meer verpleegkundigen. In 2018 diende NVKVV een onderzoeksvraag in bij het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) over de herziening van de verpleegkundige bestaffing in de algemene ziekenhuizen. Het onderzoek toonde aan dat Belgische verpleegkundigen gemiddeld voor 9,4 patiënten zorgen. Bij meer dan 8 patiënten per verpleegkundigen wordt de zorgomgeving onveilig. Onze expliciete vraag is dat er een register komt van verpleegkundigen, zodat we de stijging van aantal aanwervingen ook effectief kunnen meten en de gelden niet verdwijnen in het algemene budget van de ziekenhuizen.’ Ze vult aan: ‘Enkel meer verpleegkundigen is niet de enige oplossing, er moet ook dringend een herziening komen van de taakinvulling van verpleegkundigen. Verpleegkundigen verdienen logistieke en administratieve ondersteuning bij het uitvoeren van hun werk. Dat maakt tegelijkertijd het tekort aan verpleegkundigen relatiever.'

Verpleegkundige bestaffing woonzorgcentra
Vorig jaar diende het NVKVV dezelfde onderzoeksvraag in bij het KCE over de herziening van de verpleegkundige bestaffing in de woonzorgcentra. Dit onderzoek kent een uitrol in 2020. We verwachten de resultaten in 2021 en gaan hier dan verder mee aan de slag. 

300 euro premie versus peanuts 
Vorige week werd door het federale parlement een premie van 300 euro toegekend aan de medewerkers in de zorgsector. Deze cheque kan worden besteed in de horeca. Bedroevend is dat deze premie enkel geldt voor zorgverleners die in zorginstellingen werken die federaal worden gefinancierd. Hiermee vallen verpleegkundigen die werken in de woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, diensten voor geestelijk gezondheidszorg,... uit de boot. ONTERECHT! 
Hetzelfde voorstel werd daags voordien afgekeurd in het Vlaamse Parlement. De reden hiervoor is een globaal plan waar binnen de Vlaamse overheid aan wordt gewerkt om de lonen voor alle zorgverleners in deze sectoren te herzien. 

Algemene strukturele herziening van de verloningsmodel
'De uitdaging zit reeds jaren in het aantrekkelijk houden van de Vlaamse zorginstellingen. Zulke maatregelen dragen hier echt niet toe bij. De verschillende extra-legale voordelen die in menig ziekenhuizen worden gegeven maken het voor deze sector steeds moeilijker om voldoende sterke profielen aan te trekken.' Ellen De Wandeler, algemeen coördinator NVKVV. 'We vragen daarom een algemene strukturele herziening van de verloningsmodel, ongeacht de bevoegdheidsverdeling.  

Werk aan de winkel voor politici en beleidsmakers 
In oktober 2019, bij de eerste echo's van extra budget voor verpleegkundige bestaffing, richtte het NVKVV een brief naar de federale Volksvertegenwoordigers waar ze ook de aandacht vraagt voor de betaalbaarheid van de zorg voor de toekomstige generaties, onze kinderen. We vragen daarom in de eerste plaats dat de financiële middelen die vandaag reeds worden besteed aan onze Belgische gezondheidszorg worden uitgezuiverd. Intern huiswerk binnen zorginstellingen dient te worden gemaakt, met name inzetten op het efficiënter benutten van beschikbare financiële middelen, maar zeker ook het efficiënter inzetten van het beschikbare personeelskader. Dit uitzuiveren onderzoeken en realiseren zal ook geld en tijd kosten! Maar we moeten durven ook daar aan te beginnen!