Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Nieuwe voorzitter en bestuursleden NVKVV

Een korte kennismaking

Door de COVID-19-crisis kon de Algemene Vergadering van het NVKVV, met op het programma onder meer de verkiezing van de nieuwe bestuursleden, niet doorgaan op zaterdag 16 mei 2020. Daarom organiseerde het NVKVV een elektronische stemming om haar nieuwe bestuur samen te stellen. 6 nieuwe bestuursleden werden verkozen. We stellen ze onderaan dit bericht aan jullie voor. 

Op 23 juni werd vervolgens door de leden van de raad van bestuur een nieuwe algemeen voorzitter NVKVV verkozen: Henk Cuvelier, verpleegkundig en paramedisch directeur van AZ Nikolaas. Hij volgt Koen Balcaen op die zijn maximaal mandaat van 8 jaar heeft afgerond. ‘NVKVV staat er als beroepsorganisatie. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn engagement als voorzitter op te nemen,’ vertelt Henk Cuvelier. ‘Tijdens mijn voorzitterschap wil ik graag drie accenten leggen. Ten eerste wil ik verder werken aan het positieve imago en attractiviteit van het verpleegkundig beroep. We moeten ervoor zorgen dat achttienjarigen, maar ook potentiële “zij-instromers” voor verpleegkunde kiezen. Daarnaast wil ik aandacht voor de ‘leerladder’: van logistiek medewerkers in de zorg tot verpleegkundig onderzoekers, we hebben al deze functies nodig voor de zorg van de toekomst. We hebben nood aan duidelijke profielen zodat het verpleegkundig beroep zich verder kan ontwikkelen en professionaliseren. Tenslotte vind ik het belangrijk om samen te werken in een netwerk van organisaties met maatschappelijke relevantie. Er zijn veel (beroeps)organisaties met complementaire doelen, we moeten elkaar versterken in onze ambities. Door samen te werken kunnen we een antwoord bieden op alle uitdagingen die voor ons liggen.' 
‘Het voorzitterschap zie ik niet als een eenmanszaak. NVKVV is een organisatie met sterke individuele leden uit verschillende zorginstellingen en  -diensten. Ook de regionale netwerken, werkgroepen en gemandateerden binnen NVKVV leveren prima werk en wil ik graag nog versterken.’ sluit Henk Cuvelier af. 


We stellen de 6 nieuwe bestuursleden aan je voor en laten hen even aan het woord: 
  • Myriam Arren, kwaliteitsmanager regio oost, Armonea, lector Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen: ‘Telkens weer ben ik verrast door het grote engagement van de leden en van het NVKVV als organisatie én heb ik het gevoel dat mijn bijdrage een wezenlijke bijdrage is, mijn stem wordt gehoord. Het samen denken, groeien, bouwen en bijdragen aan de zorg voor zorgteams, is erg zinvol en geeft veel voldoening.’ 
  • Ann-Sophie Bakkers, projectcoördinator zorg POM Limburg: ‘Vanuit mijn passie voor het vak verpleegkunde en de gehele zorgsector denk ik graag als jonge verpleegkundige mee aan de uitdagingen waar we de dag van vandaag, maar voornamelijk ook in de toekomst voor staan.’ 
  • Tony Claeys, lector en onderzoeker Hogeschool Vives, Brugge en PhD-student SHE-Maastricht University: ‘Het is cruciaal om de grootste groep zorgverleners in het werkveld te vertegenwoordigen binnen de klassieke structuren van het huidige gezondheidsbeleid. 16 jaar heb ik in de zorg gestaan,  voor mij is het belangrijk dat de stem van mijn beroep in ruime zin weerklinkt en de inbreng wordt gehoord.’ 
  • Anne De Bièvre, zorgzonemanager geriatrie en locomotorisch OLV ziekenhuis Aalst: ‘Er is meer dan ooit nood aan sterke verpleegkundige profielen waar zorgvragers beroep kunnen op doen, aan verpleegkundigen die autonoom een centrale rol kunnen spelen binnen de pluridisciplinaire teams. We staan voor zeer grote uitdagingen om ons verpleegkundig beroep verder toekomstgericht vorm te geven en uit te bouwen.’
  • Bart Dewaele, directeur Zorg, AZ Zeno: ‘De evoluties in de verpleegkunde de afgelopen jaren, bijvoorbeeld de vierjarige opleiding, én de huidige waardering van de zorg in de maatschappij maken dat onze beroepsgroep meer dan relevant is en dat nog meer zal worden in de rol van regisseur van de zorg. We mogen en moeten trots zijn op onze job!’ 
  • Kurt Vanden Bussche, adjunct Directeur Zorg, Wit Gele Kruis West-Vlaanderen: ‘In mijn huidige functie ervaar ik de noden en problemen van het werkveld en neem ik die mee in beleidsoverleg, en vertaal ik beleidsbeslissingen naar het werkveld’. 

Het NVKVV dankt ook alle andere bestuursleden die hun mandaat verderzetten van harte voor hun engagement! 

Oprechte dank aan de bestuursleden die aftreden na een maximaal bestuursmandaat van 8 jaar voor hun engagement en inzet, in het bijzonder aftredend voorzitter Koen Balcaen. Ook de andere aftredende bestuursleden: Ann Vande Velde, Jurgen Verschaeve, Luc Heirstate, Liesbeth te Rijdt en Hendrik Van Gansbeke wensen we oprecht te danken. Zij blijven actief binnen de werkgroepen, regionale netwerken en mandaten NVKVV.