Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Zetel jij in onze raad van bestuur?

Oproep nieuwe mandaten

NETWERK VERPLEEGKUNDE zoekt 4 nieuwe leden voor de raad van bestuur. Deze worden verkozen tijdens de algemene vergadering in april 2024. Zo werken we samen aan de uitdagingen en prioriteiten die in de verpleegkunde op ons af komen.

Als lid van de raad van bestuur bepaal je mee de koers van NETWERK VERPLEEGKUNDE en ondersteun je verpleegkundigen over heel Vlaanderen vanuit het beleid. Daarom beschik je over een sterke bestuurlijke kennis en heb je inzicht in de financiële aspecten. Alle kandidaten zijn welkom: uit woonzorgcentra, de gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, … We streven naar diversiteit onder onze bestuursleden.

Meer informatie over onze raad van bestuur vind je hier

Huidige bestuursleden Kurt Surmont, Anne De Bièvre, Bram Claeys en Jan Ampe hebben hun maximale mandaatstermijn erop zitten. Ze ondersteunden NETWERK VERPLEEGKUNDE 8 jaar lang met veel gedrevenheid en passie. We wensen hen vanuit de beroepsorganisatie dan ook te bedanken voor deze inzet. Waarom ze zetelen in de raad van bestuur een meerwaarde vonden? Dat laten we hen zelf even uitleggen.

Kurt Surmont: “Het zetelen in de raad van bestuur van NETWERK VERPLEEGKUNDE was en is een meer dan boeiende ervaring geweest in een unieke periode. Na vele jaren van relatieve stilstand in de verpleegkundige wetgeving werd vooral het laatste jaar erg veel gewijzigd, zoals de wetgeving rond de basisverpleegkundige. Het was dan ook een voorrecht om vanuit de raad van bestuur NETWERK VERPLEEGKUNDE mee te werken aan allerlei adviezen om impact te kunnen hebben op de besluitvorming. Meewerken aan de strategie, het beleid en de richting van een grote beroepsorganisatie is in de huidige context  meer dan een uitdaging. De samenvoeging van de verschillende expertises (ziekenhuis, thuiszorg, GHZ, ea) in de raad van bestuur zorgen voor erg waardevolle inzichten bij het nemen van uw verantwoordelijkheid als bestuurder maar zijn zeker ook erg verruimend voor uw persoonlijke functie in een zorgorganisatie. De raad van bestuur is dan ook een ideale deur naar een erg breed netwerk. Last but not least : een erg constructieve samenwerking met toffe collega’s.”

Anne De Bièvre: “Deelname aan de raad van bestuur is belangrijk om zicht te hebben op de evolutie van de verschillende aspecten van het verpleegkundig beroep en deze samen mee vorm te geven. De grote meerwaarde zit in netwerking en de betrokkenheid bij de evolutie van het beroep.”

Bram Claeys: “De meerwaarde om in de raad van bestuur te zetelen betreft het hoger beleidsniveau van het orgaan. Via diverse kanalen krijg je beleidsinfo door waarop gereageerd en geanticipeerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat je vanuit eerste hand betrouwbare info verkrijgt. En dit uiteraard naar het netwerkgegeven.”

Jan Ampe: “Met spijt neem ik afscheid van mijn mandaat van de raad van bestuur NETWERK VERPLEEGKUNDE. In de voorbije 8 jaar heb ik van heel dichtbij de ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep mee kunnen vormgeven. Het zijn interessant tijden waar de geschiedenis van het verpleegkundig beroep wordt bepaald. De contouren zijn getekend, maar er liggen nog zeer veel interessant uitdagingen om de concrete uitwerking te realiseren. Met NETWERK VERPLEEGKUNDE weet je dat je hieraan mee kan participeren.”

Wil jij in de raad van bestuur zetelen? Stel je kandidaat voor 1 maart 2024 door je cv en motivatiebrief te mailen naar algemeen coördinator Ellen De Wandeler en naar voorzitter Henk Cuvelier. De verkiezing vindt plaats op 27 april 2024. We vinden het zeer fijn wanneer kandidaten zich hier komen voorstellen.