Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vers van de pers.

De wens om verder verbinding met elkaar te zoeken. Want samen meer gezien en gehoord worden, begint bij connecteren.


Het voorwoord van de voorzitter 
Laten we een geheim delen: als we met zijn allen de moeilijkheden die we dagelijks ervaren bespreekbaar maken met elkaar, creatief naar mogelijke oplossingen zoeken, een draaglijk beleid voeren, naar de bekommernissen van de verpleegkundigen luisteren, sociale steun zoeken bij elkaar, … dan zetten we al een grote stap voorwaarts.

Oplossingsgericht werken en sociale steun zoeken zijn de beste stresscopingstrategieën. Maar als we met zijn allen afspreken om ook het mooie, het positieve, het deugdelijke, het diepmenselijke, het deskundige, het professionalisme, het intieme, de verscheidenheid, de carrièremogelijkheden,… van de zorgverleners, en in het bijzonder van de verpleegkundigen, naar buiten toe, naar de media toe, naar onze omgeving toe, naar onze vrienden toe, en vooral naar zij die nog een moedige beroepskeuze moeten maken toe beklemtonen, dan pas zal de beeldvorming rond werken in de zorg een positievere bijklank krijgen. Hopelijk kiezen dan ook meer mensen voor een opleiding verpleegkundige.

Laten we die boodschap als sector uitdragen, zo nemen we een voorsprong op de andere sectoren. Nog een stap voorwaarts. Werken aan een positief imago voor de gezondheidszorg- en welzijnssector, daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

Jij, die dit leest. Dankjewel voor je inzet! Ik ben trots op jou!