Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Verpleegkundige consultaties

Vul de vragenlijst in

Het KCE voert momenteel een verkennend onderzoek naar de implementatie van verpleegkundige consultaties in België. Dit onderzoek wil een actueel overzicht geven van wie op dit moment verpleegkundige consultaties uitvoert, hoe deze worden ingevuld, wat probleemgebieden zijn en welke hefbomen er nodig zijn voor een succesvolle implementatie.

Vandaag bestaat in België nog geen duidelijk wettelijk, structureel en financieel kader voor de implementatie van verpleegkundige consultaties voor patiënten met complexe aandoeningen. Voer je zulke consultaties al uit, dan kan jouw bijdrage heel wat betekenen voor het onderzoek en de valorisatie van je werk. Op basis van dit onderzoek zal het KCE namelijk adviezen formuleren gericht aan de ministers bevoegd voor Volksgezondheid, Gezondheid en andere beleidsmakers.

Vul de vragenlijst in via surveys.kce.be/index.php/799121?lang=nl