Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vaccinatie door vroedvrouwen voortaan toegelaten

Toevoeging Wet 13 november 2023

De wet van 13 NOVEMBER 2023 laat voortaan toe dat vroedvrouwen jonge kinderen tot en met de leeftijd van 2.5 jaar kunnen vaccineren. Op heden is het wel nog wachten op het KB dat deze bevoegdheid verder omschrijft. Raadpleeg HIER de wet. 

Het desbetreffende artikel zegt reeds jaren het volgende:
§ 2. De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die haar of zijn diploma heeft behaald voor 1 oktober 2018, mag van rechtswege de verpleegkunde uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de dragers van de beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige.
  De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die haar of zijn diploma heeft behaald na 1 oktober 2018, mag van rechtswege de technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde medische handelingen die tot de verpleegkunde behoren, uitvoeren binnen het terrein van de verloskunde, de fertiliteitsbehandeling, de gynaecologie en de neonatologie.

Dit is nu aangevuld met de volgende zin (sinds 13 november 2023):
"Tevens mag hij of zij van rechtswege vaccinaties bij jonge kinderen tot en met de leeftijd van 2,5 jaar uitvoeren onder de door de Koning, bij een in de Ministerraad overlegd besluit, bepaalde voorwaarden."
 
Er zal dus nog een KB komen waarin deze extra bevoegdheid wordt uitgewerkt. Zolang deze niet gepubliceerd is kunnen vroedvrouwen in het werkveld NIET overgaan tot vaccinatie.  Zodra dit gepubliceerd is zal NETWERK VERPLEEGKUNDE jullie verder op de hoogte stellen.