Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Studieduurverlenging Franstalige gemeen.

Verlies voor Bachelor en HBO5 tot 40%

Franstalige gemeenschap geeft eindelijk de aantallen voor de inschrijvingen HBO5 en bachelor vrij voor het jaar 2021. Wat betreft 2022 is het opnieuw een jaar wachten. 
Het heeft lang op zich laten wachten, maar na maanden aanschrijven van de administraties geeft de Franstalige gemeenschap 2 weken na het goedkeuren van de nieuwe wet voor de basisverpleegkundigen, haar cijfers vrij. Zo zijn de inschrijvingen voor de 3.5 jarige HBO5-opleiding tussen 2016 en 2021 gedaald met maar liefst 40% en die voor de 4 jarige bacheloropleiding tussen 2016 en 2021 met 10% gedaald. 

Wat verschillend is tussen de Vlaamse gemeenschap en de Franstalige gemeenschap
Zeer toevallig is dit volgens NETWERK VERPLEEGKUNDE niet. De cijfers tonen zoals verwacht opnieuw een daling aan van het aantal inschrijvingen. Zowel voor de HBO5-verpleegkundigen als de bachelor-verpleegkundigen. Even belangrijk om te kaderen wat verschillend is tussen de Vlaamse gemeenschap en de Franstalige gemeenschap. Sinds de stemming op de nieuwe wet voor de basisverpleegkundige begin deze maand zijn er in Wallonië nog steeds 2 opleidingsniveaus die leiden tot de beroepstitel 'verpleegkundige verantwoordelijk algemene zorg' die Europees conform 'zouden' zijn. De nadruk ligt hier op 'zouden' omdat tot vandaag het resultaat van het Europees onderzoek naar het al dan niet conform zijn nog niet gekend is. Daarnaast bestaat er nu volgens de nieuwe wet de nieuwe beroepstitel van basisverpleegkundige. 

Een overzicht
  • Verpleegkundige verantwoordelijk algemene zorg -  4 jaar bachelor - Europees conform na controle door Europa
  • Verpleegkundige verantwoordelijk algemene zorg - 3.5 jaar HBO5 - Europese conformiteit nog niet bepaald, onderzoek door Europa is lopende
  • Basisverpleegkundige - 3 jaar HBO5 - Niet Europees conform 

Een ramp is het voor de instroom voor HBO5-verpleegkunde! Tot op vandaag is er nog geen duidelijkheid over welke opleidingen men in de Franstalige gemeenschap zal behouden en dewelke eventueel niet meer. We vernemen in de wandelgangen een sterke behoudsgezindheid om de HBO5-opleiding van 3.5 jaar te behouden. Voor NETWERK VERPLEEGKUNDE berust deze wil gezien de cijfers op geen enkele objectieve parameter. Voldoende differentiatie is een noodzaak zowel op het valk van studieduur, de taakinvulling als verloning. In het bijzonder voor de Brusselse zorginstellingen zou het behoud een bijkomende verzwaring betekenen in het aantal verschillende profielen binnen verpleegkunde. 

Wat vooraf ging in de Franstalige gemeenschap 
De Franstalige Gemeenschap heeft sinds 2017 ingezet op de verlenging van de opleidingsduur met zes maanden wat heeft geleid tot een scenario dat voor Vlaanderen absoluut niet wenselijk is. Na de verlenging van de bacheloropleiding naar 4 jaar in 2016 heeft zich een knik voorgedaan in de inschrijvingen, en een nog duidelijkere knik in beide opleidingstrajecten na de verlenging van de HBO5-opleiding naar 3,5 jaar in 2017. Zo zijn de inschrijvingen voor de 3.5 jarige HBO5-opleiding tussen 2016 en 2021 gedaald met maar liefst 40% en die voor de 4 jarige bacheloropleiding tussen 2016 en 2021 met 10% gedaald.