Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Studie tekort aan verpleegkundigen

Instituut gelijkheid mannen en vrouwen

Het vinden en houden van personeel is een dagelijkse bezorgdheid in de knelpuntberoepen verpleegkundige en zorgkundige. De sector wordt geconfronteerd met verschillende crisissen die met elkaar verweven zijn: in de opleiding, in de aanwerving, in de retentie van personeel en in de arbeidsomstandigheden. Het doel van deze studie van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en de Christelijke Mutualiteit is om een duidelijker beeld te krijgen van de problematiek van het tekort door een kwantificering en door het in kaart brengen van de oorzaken en de gevolgen ervan.

Thomas Lavergne van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Hélène Janssens van de Christelijke Mutualiteit brengen een studie naar buiten over het tekort aan verpleegkundigen en de crisis van het ‘zorgen voor’.

Deze studie bracht een onevenwicht aan het licht tussen het aantal verpleegkundigen en zorgkundigen in de gezondheidszorg enerzijds en de groeiende vraag naar zorg anderzijds, zowel nu als in de toekomst. Dit onevenwicht leidt tot problematische personeelstekorten. Verschillende oorzaken werken deze tekorten in de hand, waaronder: de demografie van zowel zorgvragers als zorgverleners, de verschuiving van zorgnoden, de niet-aantrekkelijkheid van care-beroepen, een moeilijke personeelsretentie, de uitdagende combinatie met werk en gezin.

De studieresultaten tonen ook aan dat de kerntaak van het verpleegkundig beroep wordt belemmerd door een gebrek aan tijd, aanwezigheid en menselijke ondersteuning). Dit draagt bij tot de leegloop van een beroep dat precies met hart en ziel uitgeoefend wordt wat tot problematische personeelstekorten leidt.