Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Samen het fundament van zorgverlening versterken

De basisverpleegkundige is de ontbrekende schakel, om zorg maatschappelijk te herwaarderen en op te waarderen. Zo krijgt de nieuwe basisverpleegkundige een evenwaardig maatschappelijk prestige, naast alle andere gezondheidszorgberoepen. En dat is een meer dan verdiend prestige!

Het NETWERK VERPLEEGKUNDE ziet de basisverpleegkundige met al zijn competenties graag evolueren tot de echte ‘zorgspecialisten’ van de toekomst. Een zorgprofiel dat autonoom functioneert met de (bachelor en master) verpleegkundigen verantwoordelijk voor de algemene zorg als zorgpartners binnen een gestructureerde equipe. Op deze manier hoopt het NETWERK VERPLEEGKUNDE dat het predicaat ‘zorg’ opnieuw een maatschappelijk kwaliteitslabel wordt, waar jonge mensen met zin in zorg zich in willen en kunnen onderscheiden. 

Voor het NETWERK VERPLEEGKUNDE is de basisverpleegkundige hierin de ontbrekende schakel, om zorg maatschappelijk te herwaarderen en op te waarderen. Zo kan de nieuwe basisverpleegkundige een evenwaardig maatschappelijke prestige krijgen als alle andere gezondheidszorgberoepen. En dat is een meer dan verdiende prestige!

Wat het NETWERK VERPLEEGKUNDE betreft, kan er geen twijfel over bestaan: we hebben al deze zorgprofielen nodig om de kwaliteit van de zorg van morgen te versterken! 

Care shift leidt tot een relatief tekort aan verpleegkundigen 
Een degelijke differentiatie tussen de zorgkundigen, basisverpleegkundigen verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg en verpleegkundig specialisten (master) kan ons ook leren dat het huidig tekort aan verpleegkundigen wellicht relatief is. 

Laat ons zo’n ‘care shift’ kort duiden door terug te vallen op het subsidiariteitsprincipe: binnen de organisatie van zorg, binnen de context van de zorgladder, hoeft een theoretisch opleidingsniveau niet te doen wat een praktisch opleidingsniveau kan doen. We kunnen daarin zelfs nog een stap verder gaan: als een theoretisch opleidingsniveau doet wat een praktisch opleidingsniveau kan doen, dan ontneemt dat theoretisch opleidingsniveau de kans voor dat praktisch opleidingsniveau om autonoom uit te blinken in de mogelijkheden die ze hebben om te ‘doen’. 

Vandaag vervullen te veel verpleegkundige profielen niet hun feitelijke rol in  op de werkvloer, en dat is een tendens waar het NETWERK VERPLEEGKUNDE, als beroepsorganisatie, niet gelukkig van wordt (KCE 325). In de zorgcontext van vandaag is er ruimte voor een basisverpleegkundige, die door zijn expertise in zorg een nieuwe professionele identiteit kan ontwikkelen. Het is belangrijk om te evolueren naar een toekomst van zorg waarin verschillende zorgprofielen de kans krijgen om uit te blinken in wat ze doen. Zo krijgen al die zorgprofielen ruimte om zich te onderscheiden van elkaar in wat ze doen. Door de nieuwe invulling kan de HBO5 basisverpleegkundige zich als een echte zorgspecialist meester maken van het totaalpakket van zorg. Hierbij aansluitend met een eigen functiedifferentiatie zijn rechtmatige plaats kan opeisen als zorgpartner van niet alleen verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg maar ook zorgkundigen, dan ontstaat er speelruimte waarin alle zorgdisciplines zich opnieuw kunnen onderscheiden in de kern van hun beroep. Dit zonder dat het ten koste gaat van de attractiviteit van andere zorgdiscipline.

Tot slot, het NETWERK VERPLEEGKUNDE ziet geen enkele reden waarom HBO5 in de toekomst slechter af zou zijn als basisverpleegkundige. Zorg is en blijft het fundament van zorgverlening; er is niets mis met de etiquettes ‘basis’ en ‘zorg’. Eens we als zorgverleners allemaal stoppen met dat fundament te ondergraven, kunnen we met een gerust geweten verder bouwen aan kwalitatieve zorg voor de zorgvrager, want finaal draait het allemaal om hen: om onze patiënten en onze bewoners.