Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Recht op respect voor zorgverleners

Toe te voegen aan de Wet patiŽntenrechten

Vanuit verschillende beroepsgroepen vernemen we de absolute bezorgdheid over de toenemende agressie ten aanzien van zorgverleners. Ongeacht de plaats van tewerkstelling zien we de cijfers van agressie toenemen. Recente besprekingen hebben hierover plaatsgevonden in het parlement op 17 februari 2023 (Raadpleeg de discussie HIER). De concrete cijfers werden hierover gepubliceerd (Raadpleeg de cijfers HIER). 

Concrete cijfers uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)
Van 189 meldingen van ‘slagen aan een medisch beroep’ in Brussel en Vlaanderen in 2019 naar 215 incidenten in 2021. Voor het eerste semester van 2022 werden reeds 152 voorvallen opgetekend! Verdere cijfers zijn nog niet gekend. Het gaat dan om door politiediensten geregistreerde feiten in de ANG. We beseffen dat op heden heel wat incidenten onder de radar blijven en dit cijfer dus de werkelijkheid onderschat. 

Opportuniteit om respect ten aanzien van zorgverleners te verankeren in de Wet patiëntenrechten
Op heden is een tweede versie beschikbaar van de hervorming van de Wet patiëntenrechten. Deze werd op 5 december 2023 besproken in de federale Kamer. Lees het wetsvoorstel HIERVoor NETWERK VERPLEEGKUNDE is de Wet patiëntenrechten steeds een belangrijke stap geweest voor de juridische bescherming van de patiënt en een positieve ondersteuning van zijn autonomie als zorgvrager. 

ECHTER lijkt het invoeren van deze wet ook de uitgelezen moment om de plichten van zorgvragers ten aanzien van zorgverleners expliciet te gaan benoemen. Zo is de vraag om in deze wet ook de plicht van de zorgvrager om zich respectvol te gedragen ten aanzien van de zorgverlener toe te voegen. 

NETWERK VERPLEEGKUNDE werkgroep kritieke diensten, VVVS en AFIU zijn vertegenwoordigd in de werkgroep agressie in de zorg dat door de bevoegde minister Vandenbroucke werd opgestart. Ook daar zal deze vraag ter tafel worden gebracht. 

Wat waren de gevraagde aanpassingen in maart 2023 - Lees de HIER
  • We zien eerst nog mogelijkheid tot verbetering in de toepassing van de actuele wet die nog niet door alle beroepen even consequent is gekend en wordt gevolgd. De nodige aandacht dient hieraan te worden besteed op beleidsniveau, alsook op niveau van de betrokken beroepsorganisaties. 
  • De wet moet gelden voor iedere persoon die deelneemt aan gezondheidszorgen, niet enkel (beroeps)beoefenaars, maar ook ondersteunende medewerkers bijv. maatschappelijk werkers en (toekomstige) bekwame helpers. Dit in het belang van de aankomende wetgeving op ADL. Hier HIER meer. 
  • De verplichting alle informatie schriftelijk te verstrekken, is niet nodig wanneer de zorgverlener correct en professioneel met de patiënt en diens omgeving communiceert. Het patiëntendossier dient tijdig zorgvuldig te worden aangevuld en gedeeld. Nu reeds kan de patiënt een schriftelijke bevestiging vragen (Art.7 §2). Dit verplichten verhoogt enorm de werkdruk van de reeds overbelaste beroepen (huisartsen, verpleegkundigen) en staat haaks op de beleidsvoornemens om deze te verlichten. Bovendien creëren formaliteiten meer afstand tussen zorgvrager en hulpverlener en helpen ze niet bij een empathische bevatbare communicatie.