Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Publicatie koninklijke besluiten rond hervorming binnen de verpleegkunde

Bekwame helper en ADL

Vanaf 18 maart 2024 treden de koninklijke besluiten over de bekwame helper en de Activiteiten van het Dagelijkse Leven (ADL) in werking. 

Deze KB kunnen een impact hebben op jouw werk. 

Bekwame helper

Als verpleegkundige verantwoordelijke voor algemene zorg (VVAZ) of als basisverpleegkundige kan je - onder voorwaarden - de bekwame helper de toestemming geven om een of meerdere verpleegkundige handelingen uit te voeren bij een patiënt.

ADL

 Sommige eenvoudige verpleegkundige handelingen, zoals de temperatuur meten of paracetamol toedienen, hoeven in bepaalde situaties niet door bekwame helpers of verpleegkundigen te worden uitgevoerd. Een vriend of een buur bijvoorbeeld mag eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren in de context van het dagelijkse leven, als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. 

Lijst verpleegkundige verstrekkingen

Op 29 wijzigde ook het KB over de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de handelingen die een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kan toevertrouwen.

Meer info via deze brief.