Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Praktijkassistent voorliggend KB

Advies raden en commissies

Er is reeds lange tijd sprake van de invoering van een nieuw gezondheidszorgberoep 'de praktijkassistent'. Dit nieuwe beroep zal 3 luiken behartigen waar momenteel verpleegkundigen tegenaanlopen waardoor ze tal van niet-verpleegkundige taken opnemen. Raadpleeg hier het voorstel van KB juni 2023 en de handelingen die zij zal zullen stellen. 

6 competenties voor de praktijkassistent:
 • Bijdragen aan het beheer van het zorgproces: onthaal, plannen en organiseren, administratie en logistieke taken 
 • Gezondheidsbevordering  
 • Communicatie 
 • Samenwerken
 • Professionele verantwoordelijkheid nemen
 • Beperkt aantal verpleegkundige handelingen (lees pagina 11) 

Opleiding dat wordt voorzien
 • Opleiding binnen het hoger onderwijs van 90 ECTS met een stage van minimaal 750 uur
 • Bijscholing na het behalen van het diploma van 7.5 uur per jaar 

Verloning IFIC
Inschaling in IFIC zal in een later stadium plaatsvinden wanneer het beroepsprofiel is goedgekeurd. Gezien het feit dat de opleiding praktijkassistent zich beperkt tot 18 maanden of 90 ECTS, betekent dit geen onmiddellijke concurrentie met de instroom voor de bachelor verpleegkunde, maar misschien wel voor de instroom van de HBO5 basisverpleegkundige. Voldoende differentiatie in verloning (IFIC) zal noodzakelijk zijn om een voldoende hoge instroom voor HBO5 basisverpleegkundigen te garanderen. Een gelijkstelling van beide profielen in het IFIC-laken zou rampspoed betekenen.  

Reactie vanuit de FRV en TCV
In dit stadium is elke competente hulp op het gebied van zorg welkom. Het nieuwe gezondheidszorgberoep zal een plaats krijgen in de mits de integratie van goed opgeleide praktijkassistenten. Enkele opmerkingen werden geformuleerd: 

 • De FRV en TCV vragen artsen als verpleegkundigen om deze functie toegankelijk te houden voor verpleegkundigen die om gezondheidsredenen hebben moeten stoppen met werken. Velen onder hen willen zich graag blijven inzetten voor de gezondheidszorg. Door hen in een minder fysieke rol te integreren, zorgen we er ook voor dat ze hun vaardigheden in de maatschappij niet verliezen.
 • Het verdient de voorkeur te overwegen het eerste opleidingsjaar voor praktijkassistenten af te stemmen op de opleiding voor basisverpleegkundigen, waarin al een aantal van de te verwerven vaardigheden aan bod komen, waaronder technieken, de juiste houding ten opzichte van de patiënt en zijn omgeving, zorgethiek, etc. Het diploma voor praktijkassistent zal hierdoor bijdragen aan de flexibiliteit van het verzorgend personeel en zal geïnteresseerde kandidaten in staat stellen hun loopbaan te vervolgen in andere beroepsfuncties zonder de hele studieduur te hoeven overdoen.

Reactie vanuit NETWERK VERPLEEGUNDE 
We zijn steeds voorstander geweest van de invoering van dit nieuwe gezondheidszorgberoep. Enkele vragen werden reeds in 2022 gericht aan de bevoegde minister, waarmee inmiddels rekening werd gehouden en dus NETWERK VERPLEEGKUNDE als beroepsorganisatie werd gevolgd in haar advies: 

 • Het nieuwe beroep praktijkassistent dient te worden opgenomen als een nieuw gezondheidszorgberoep en niet onder de noemer van de bekwame helper zodat deze ook valt onder o.m. de wet op de patiëntenrechten 
 • De praktijkassistent mag niet enkel worden tewerkgesteld in de huisartsenpraktijk. Ook binnen het ruimere geheel van de zorginstellingen moet deze kunnen worden tewerkgesteld. 
 • Het postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk is voor ons van bijzonder belang. De meerwaarde die afgestudeerden betekenen in de huisartsenpraktijken kan niet door een praktijkassistent in de plaats worden gesteld. De parktijkassistent moet dan ook ondersteunend zijn aan een verpleegkundige indien ook deze in de praktijk tewerkgesteld is. Dat op heden een specifieke financiering voor de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk ontbreekt  moet worden weggewerkt. 
 • De praktijkassistent werkt steeds onder supervisie van huisarts of verpleegkundige en heeft geen enkele diagnostische, therapeutische interpretatieve opdracht.