Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Ontwerp van aanpassing besluit medische blootstellingen

Voorstel wijziging KB

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een ontwerp van wijziging opgesteld van het besluit medische blootstellingen van 13 februari 2020. 

Om tot een aanpassing te komen werden de stakeholders, waaronder ook de werkgroep verpleegkundigen medische beeldvorming NETWERK VERPLEEGKUNDE, geconsulteerd en werden de teksten aan de officiële adviesinstanties voorgelegd. Daarna werden de ze herwerkt rekening houdend met de adviezen.
De bepalingen over de basisopleiding van de gemachtigden gaan pas in vanaf 1 september 2025, dus academiejaar 2025-2026.

Lees hier de ontwerptekst van het KB
Meer informatie over deze wijzigingen vind je hier.