Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Ontwerp-K.B.ís verpleegkunde

Extra handelingen en verschuivingen

Het Kabinet van minister Vandenbroucke stuurde twee ontwerp Koninklijke Besluiten (K.B.) voor de ‘evenredigheidsbeoordeling’. Die is Europees verplicht voor alle wetgeving die zou kunnen gevolgen hebben voor andere beroepen.

Initiële inschatting van de ‘complexe zorgen' basisverpleegkundige verduidelijkt als bijkomende handelingen basisverpleegkundige
Het eerste K.B. is een aanvulling op de lijst van handelingen van de basisverpleegkundigen. De initiële inschatting van de ‘complexe zorgen’ wordt verduidelijkt. Enkele handelingen zoals neusindruppeling en afname van transfusiebloed worden bijgevoegd, enkele gespecialiseerde handelingen opgeheven. Raadpleeg het ontwerp KB HIER. 

Verschuivingen handelingen van B2 naar B1 en extra medisch toevertrouwde handelingen 
Het tweede K.B. is een aanvulling van de lijst van de verpleegkundige algemene zorgen. Sommige handelingen zouden veranderen van B2 (met medisch voorschrift) naar B1 (zelfstandig), bijv. éénmalige blaassondage. Bij de medisch toevertrouwde handelingen worden onder andere desensibilisatie, plaatsen van PICC-katheter en posttraumatische huidhechting toegevoegd. Raadpleeg het ontwerp K.B. HIER. 

Belangrijk
Dit zijn nog steeds voorstellen, we moeten wachten op de definitieve wetgeving voor ze van kracht worden. Er kan nog voor 28 februari 2024 worden gereageerd op de KB-voorstellen via nurseinfo-noreply@health.fgov.be

Uiteraard volgt Netwerk Verpleegkunde dit op en houden we de leden op de hoogte.