Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Onderzoek naar mondgezondheid bij thuiswonende ouderen

Vragenlijst voor de eerste lijn

Twee doctoraatsonderzoekers binnen het Gerodent PLUS-project van de Universiteit Gent en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voeren onderzoek naar mondgezondheid bij kwetsbare thuiswonende ouderen. Om deze zorg te optimaliseren en hiervoor een goed onderbouwde interventie te ontwikkelen, zoeken ze respondenten uit het veld die hun vragenlijst invullen.

Ellen Baele, Aster De Vleeschauwer en Natalie Hoste werken als doctoraatsonderzoekers binnen het Gerodent PLUS-project van de Universiteit Gent en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het project heeft als doel de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren door het ontwikkelen van een interventie.

Om deze interventie goed te kunnen onderbouwen stelden ze een vragenlijst op om te achterhalen hoe de zorg voor deze doelgroep momenteel verloopt. De vragenlijst is gericht aan hulpverleners in de eerste lijn, met name thuisverpleegkundigen, huisartsen, apothekers, poetshulpen, zorgkundigen en verzorgenden, tandartsen, mondhygiënisten, logopedisten, kinesitherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Mondgezondheid niets voor hen? Think again.

De input van deze beroepsgroepen is enorm waardevol. Door het invullen van de vragenlijst kan je het verschil maken voor kwetsbare thuiswonende ouderen. Via deze vragenlijst willen de onderzoekers onder andere inzicht krijgen in hoe mondgezondheid momenteel aan bod komt in de praktijk.

Vul deze vragenlijst in, dit duurt ongeveer 15 minuten.