Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Nieuwe impuls voor beide beroepstitels

Geen minderwaardigheid basisverpleegkundige

Waarom deze differentiatie noodzakelijk is   

Opleiding: Voor het grote publiek was het moeilijk te vatten dat voor éénzelfde beroepstitel van verpleegkundige, er in België twee opleidingsniveaus bestaan met een verschillende opleidingsduur. Deze twee opleidingen, hoger beroepsonderwijs naast een professionele bachelor op hogeschoolniveau, bestaan al geruime tijd naast elkaar en geven al vele jaren aanleiding tot verhitte discussies binnen het verpleegkundig beroep.

Het was vreemd te noemen, wanneer je als student verpleegkunde nauwgezet acht Europese competenties dient te verwerven om een beroepstitel te bekomen, dat de ene student daar als professionele bachelor vier jaar voor nodig heeft terwijl de andere student dat in slechts drie jaar kan in hoger beroepsonderwijs?

Verloning: Met de nieuwe functieclassificatie en het verloningssysteem IFIC (2019), werd er opnieuw een bedenkelijke situatie in het leven geroepen. Sindsdien zijn HBO5-verpleegkundigen op sommige diensten namelijk in een hogere loonschaal terechtgekomen dan bachelor-verpleegkundigen op andere diensten. Nu wil het NETWERK VERPLEEGKUNDE absoluut niet insinueren dat deze HBO5-verpleegkundigen die loonschaal niet zouden verdienen. Integendeel! Alleen stellen we vast dat de verwarring voor het verpleegkundig talent van de toekomst weer groter werd. Het NETWERK VERPLEEGKUNDE is reeds jaren bezorgd dat we als maatschappij op den duur de indruk geven dat een bacheloropleiding verpleegkunde een overbodige luxe is, terwijl ook die bachelor-verpleegkundigen onmisbaar zijn in de zorg van morgen. De recentste cijfers over de instroom in de beide opleidingen verpleegkunde, tonen aan dat de bacheloropleiding het grootste zorgenkind is de laatste jaren (Boordtabellen #ikgaervoor).

Eens HBO5-verpleegkundige, voor altijd een HBO5-verpleegkundige

Door invoegen van nieuwe wetgeving voor de basisverpleegkundige geeft voortaan enkel de professionele bachelor als enig opleidingsniveau toegang  tot de Europese conforme verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg - VVAZ.  

Vanzelfsprekend verliezen met deze nieuwe wetgeving de huidige HB05-verpleegkundigen en zij die de opleiding reeds hebben aangevat de verworven beroepstitel niet. De huidige HBO5-verpleegkundigen die tot vandaag dezelfde beroepstitel hebben als hun bachelor-collega’s, zijn steeds voor het NETWERK VERPLEEGKUNDE verpleegkundigen geweest en zullen dit met de nieuwe wetgeving van vandaag ook blijven. Dat spreekt voor zich en dat heeft voor onze beroepsorganisatie nooit ter discussie gestaan.

Geen minderwaardigheid van de basisverpleegkundige

In het licht van de communicatie die recentelijk door weinige wordt uitgestuurd, wil het NETWERK VERPLEEGKUNDE benadrukken dat het de HBO5-opleiding en zijn gegradueerden zeker niet als minderwaardig beschouwt in de zorgsector. Integendeel! We hebben steeds gepleit voor het behoud van de HBO5-opleiding en haar stagebegeleiding met een attractief autonoom verpleegkundig profiel als resultaat: de basisverpleegkundige.   

Bewust nooit een onderscheid gemaakt tussen haar leden

Als beroepsorganisatie voor verpleegkundigen zal het NETWERK VERPLEEGKUNDE blijvend de belangen van de HBO5-verpleegkundigen als de nieuwe basisverpleegkundigen verdedigen. Het klopt dat veel HBO5-verpleegkundigen in de interne werking van onze organisatie opgegaan zijn in de massa omdat we als beroepsorganisatie bewust geen onderscheid maken in het opleidingsniveau van onze leden. Een positieve reden aldus! Het NETWERK VERPLEEGKUNDE is deze verpleegkundigen dus zeker niet uit het oog verloren, laat staan dat we ze uit ons hart hebben verdreven.

Nieuwe impuls voor beide beroepstitels

Voor een beroepsorganisatie als het NETWERK VERPLEEGKUNDE, als lid van de Algemene Unie van Verpleegkundigen in België (AUVB), is de kern van de zaak dat we bachelor verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg nu verder nu, na de goedkeuring in het parlement, moeten afstemmen op de maatschappelijke zorguitdagingen van deze eenentwintigste eeuw. Daarnaast heeft het verpleegkundig beroep de afgelopen veertig jaar ook een fundamentele evolutie ondergaan. In onze moderne kenniseconomie, veronderstelt een hedendaagse opleiding verpleegkunde sterke theoretische- en vaardigheidscompetenties met een stevige vooropleiding. Onderzoek heeft uitgewezen dat het niveau van de bacheloropleiding het best tegemoetkomt aan deze nieuwe realiteit.¹

Verder stelt het NETWERK VERPLEEGKUNDE vast dat er op dit moment een algemene publieke perceptie leeft waarbij mensen het verpleegkundig beroep spontaan associëren met de huidige HBO5-opleiding verpleegkunde, of een aanvullende secundaire beroepsopleiding. Alleen is deze perceptie van verpleegkunde niet langer representatief in de zorgcontext van vandaag en vooral van morgen.

Met een bacheloropleiding als nieuw referentiepunt, ontstaat er een unieke kans om een nieuwe impuls te geven aan beide beroepstitels en opleidingsniveaus. Met een vernieuwde identiteit voor de basisverpleegkundige als de bachelor verpleegkundige kunnen beide beroepen opnieuw aantrekkelijker worden voor het broodnodig jong verpleegkundig talent van morgen. Nogmaals, het spreekt voor zich dat het daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling is van het NETWERK VERPLEEGKUNDE om HBO5-talent te miskennen. Als beroepsorganisatie zijn we er ons heel scherp van bewust hoe onmisbaar die handen vandaag en morgen zijn aan het bed van de patiënt of de bewoner – we stellen vast dat er op dat vlak een hardnekkig misverstand de ronde doet.