Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Nieuwe cijfers Federale Planningscommissie 2021

153.167 beroepsactieve verpleegkundigen

Om het aantal actieve Belgische verpleegkundigen in kaart te brengen koppelde de Planningscommissie de gegevens van de verpleegkundigen uit het Kadaster met data van het RIZIV en het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming. De resultaten voor 2019 – 2021 vind je in een nieuw rapport van de planningscommissie. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de verpleegkundigen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitsectoren, beroepsstatus.

BELANGRIJK: We krijgen zonet de melding binnen dat het rapport tijdelijk offline werd gehaald wegens technische storingen. Het wordt spoedig door de FOD weer online gezet. 

Beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen (Licensed to practice - LTP)

In 2021 ligt het aantal LTP op 223.624, waarvan 133.779 in de Vlaamse Gemeenschap en 89.845 voor de Franse Gemeenschap.

Actieve beroepsbeoefenaars op de Belgische arbeidsmarkt (Professionally active - PA)

  • Van deze verpleegkundigen waren er 153.167 beroepsactief in België op 31/12/2021. Dat is 68 % van de analysegroep LTP.
  • 94.879 verpleegkundigen (71 %) zijn actief in de Vlaamse Gemeenschap.
  • 78 % van de actieve verpleegkundigen werkte uitsluitend als loontrekkende, 12 % als zelfstandige en 9 % combineerde een activiteit als loontrekkende met een activiteit als zelfstandige.


Beroepsbeoefenaars actief in de Belgische gezondheidszorgsector (Practising - PR)

  • Het aantal verpleegkundigen actief in de gezondheidszorg in 2021 bedraagt 134.413. Dat is 60 % van de LTP-groep.
  • De verdeling van de verpleegkundigen actief in de gezondheidszorg is de volgende: 

 

81.958 in het Vlaams Gewest (61 %), 

38.699 in het Waals Gewest (29 %), 

13.655 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10 %),

101 uitsluitend zelfstandigen met domicilie in het buitenland of niet gekend (< 0,1 %)

Raadpleeg het gedetailleerde rapport. Je vindt er ook de cijfers voor zorgkundigen terug.