Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Nieuw wetsontwerp ADL

Noodzakelijke taakdifferentiatie

Volgende wetsontwerp ADL wordt verwacht in het Staatsblad gepubliceerd te worden in 2024. LEES HIER. Het doel van dit ontwerp bestaat erin om het mogelijk te maken dat bepaalde activiteiten binnen de gezondheidszorg niet langer voorbehouden zijn aan verpleegkundigen en dus ook op een legale manier uitgevoerd kunnen worden door niet-gezondheidszorgbeoefenaars. 

Over welke handelingen gaat het precies? 
OPGELET! Het blijft op heden een wetsvoorstel. Aanpassingen zijn nog steeds mogelijk zolang de publicatie niet verschenen is in het Staatsblad. 

Hygiëne
  • Hygiënische zorgen bij personen met een ADL-dysfunctie
  • Dagelijkse zorg aan een geheeld stoma zonder wondzorg
Voeding
  • Vocht- en voedseltoediening bij personen zonder slikstoornissen langs de orale weg helpen verrichten
Activiteiten
  • Meting van de parameters behorende tot een beperkt aantal biologische functiestelsels: temperatuur, hartslag, bloeddruk, gewicht, saturatie, meting van de glycemie door capillaire bloedafname (enkel bij gestabiliseerde diabetici). 
  • Het spoelen van de neus, ogen en oren
  • Therapeutische baden, warmte- en koudetherapie
  • Verwijderen van losse vreemde voorwerpen uit het oog (zodra bv. metaal of glassplinters dreigen letsels te veroorzaken in het weefsel dient de patiënt doorverwezen naar aangepaste (medische)hulp).
Medicamenteuze toediening 
  • Toedienen van medicatie via volgende toedieningswegen: oraal (inbegrepen inhalatie), rectaal, vaginaal, oogindruppeling, oorindruppeling, pertucane weg (transdermale weg), overeenkomstig de instructies in de bijsluiter van het geneesmiddel of de instructies van de apotheker of van de voorschrijvende arts

Belangrijke voorwaarde
De behandelende arts, verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (VVAZ) of basisverpleegkundige mag niet aangegeven hebben dat het gezien de context en het doel van de te verrichten activiteit de uitoefening van de activiteit door een bevoegd gezondheidszorgbeoefenaar dient te gebeuren.

De ADL handelingen blijven verpleegkundige handelingen 
Door deze wet zullen deze handelingen voortaan worden gekwalificeerd als activiteiten die behoren tot het dagelijks leven (ADL). Dit betekent echter niet dat deze activiteiten niet langer als gezondheidszorg of de uitoefening van de verpleegkunde beschouwd kunnen worden. Wel dat de uitoefening ervan niet langer tot het exclusieve domein van de verpleegkunde behoort. 

Waarom is deze wet noodzakelijk? 
De uitwerking van dit ontwerp ging gepaard met veel reflectie omdat er niet altijd een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt wanneer wel en niet de tussenkomst van een gezondheidszorgbeoefenaar aangewezen is. Hierdoor worden in het werkveld dagelijks illegale handelingen gesteld door zij die hier niet voor bevoegd zijn. 

Nochtans is dit van belang in het kader van de brede hervorming en een herwaardering van de VVAZ, alsook de realisatie van een doorgedreven taakdifferentiatie, taakdelegatie en taakverschuiving in het werkveld. Enkel op deze manier kan de beschikbare kennis en kunde van verpleegkundigen optimaal en competentiegericht worden ingezet. Voor dit wetsontwerp werd voorafgaand advies gevraagd aan o.a. de FRV (Federale Raad Verpleegkunde) en de TCV (Technische Commissie verpleegkunde). 

Relatie met het KB bekwame helper 
Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het KB bekwame helper en zal een impact hebben op de dagelijkse praktijkvoering van vele verpleegkundigen tewerkgesteld in alle sectoren, met name de thuisverpleging, de woonzorgcentra en gehandicaptenzorg. 

Ook de juridische adviesgroep NETWERK VERPLEEGKUNDE gaf haar advies door aan de bevoegde minister. Lees het advies HIER