Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Nieuw ondersteuningsprogramma over seksueel en intrafamiliaal geweld

Operatie Alert

Seksueel en intrafamiliaal geweld is ook in België een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Ongeacht leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, achtergrond en opleidingsniveau kan iedereen op een dag geweld meemaken. Dat kan een zeer grote impact hebben op de fysieke, psychische, seksuele en reproductieve gezondheid van slachtoffers, maar ook van hun omgeving. Daarom lanceert de overheid een nieuwe campagne: Operatie Alert. Daarmee leren zorgverleners signalen van seksueel en intrafamiliaal geweld, en vrouwelijke genitale verminking herkennen en bespreken.

Liefst 4 op de 5 vrouwen en 1 op de 2 mannen in ons land heeft al een vorm van seksueel geweld meegemaakt. Zorgverleners spelen een belangrijke rol in het bieden slachtoffergerichte zorg na geweld, maar weinig onder hen leerden dit in hun opleiding. Vaak voelen ze wel aan dat hun patiënten mogelijks geweld meemaken, maar weten ze niet goed hoe te reageren. Wat zeg je? Wat bevraag je? Wat is de gepaste zorg? Naar waar kan je voor wat verwijzen? Om zorgverleners het antwoord op deze vragen te bieden lanceert de FOD Volksgezondheid, in samenwerking met UZ Gent, UGent en GAMS en onder leiding van prof. dr. Ines Keygnaert, Operatie Alert.

Ondersteuningsprogramma voor zorgverleners

Operatie Alert is een ondersteuningsprogramma voor zorgverleners en ondersteunend personeel in Belgische ziekenhuizen. Het programma leert hen de mogelijke signalen van seksueel geweld, intrafamiliaal geweld en vrouwelijke genitale verminking herkennen en reikt tools aan om het gesprek aan te gaan en de juiste zorg te bieden. Ook zet het traject in op de doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg en een globaal slachtoffergericht interdisciplinair zorgtraject kunnen opzetten. Want helpen begint bij zien, geweld aanpakken, bij alert zijn. 

Wat houdt Operatie Alert concreet in? 

Operatie Alert biedt ziekenhuismedewerkers een brede waaier aan gratis opleidingen en tools, die helpen de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. Op www.operatiealert.be vind je e-learnings rond vijf thema’s: 
  • wat zijn verschillende vormen geweld en wat zijn de gevolgen
  • hoe communiceer je bij en over geweld 
  • zelfzorg 
  • wat houdt holistische en traumasensitieve zorg in na geweld 
  • diversiteitssensitieve zorg bieden voor specifieke kwetsbare groepen
Er zijn zowel basismodules als verdiepende modules en voor ondersteunend personeel is er een kort leerpad op maat. Doorheen 2024 komen daar nog heel wat verdiepende onlineopleidingen bij. Vanaf de zomer kan je bovendien inschrijven voor een aantal face-to-face trainingen en webinars. 
Alle opleidingen komen in aanmerking voor accreditatie en worden in het Nederlands en Frans aangeboden. Naast de opleidingen werden ook verschillende instrumenten, flowcharts en checklists opgemaakt. Tegen eind 2024 worden nog een richtlijn voor screening van seksueel geweld bij ouderen en een makkelijk inzetbare psycho-educatiebox ontwikkeld om gevoelens en gedrag bij patiënten die aan geweld zijn blootgesteld beter te duiden en hen te ondersteunen richting herstel.