Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Nieuw de bekwame helper

Goedgekeurd in het parlement

Gisteren, op donderdag 1 juni, heeft ook het federale parlement het wetsontwerp ‘bekwame helper’ goedgekeurd. Dit is een nieuwe stap in het wettelijke traject,  nadat eind maart de ‘bekwame helper’, op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, in de schoot van de regering al groen licht kreeg. 

Patiënten- en mantelzorgverenigingen waren al jarenlang vragende partij om het wettelijke kader van de ‘bekwame helper’ te regelen. Ook in het onderwijs en bij uitbreiding in de hele welzijnssector leefde dat verzoek vurig. Hier vindt u alvast extra informatie over hoe en waarom de bekwame helper een nieuwe stap vooruit betekent in de gemeenschap van zorg die we willen vormen. Ter herinnering: bekwame helpers zijn zelf geen verpleegkundigen, maar mogen en willen in het kader van hun beroep of een vrijwillige activiteit - buiten een zorginstelling - één of meerdere verpleegkundige handelingen verrichten.

Nu het wetsontwerp ook in het parlement is goedgekeurd, betekent dit dat het wettelijke kader voor de bepaling van de verpleegkundige handelingen en de voorwaarden nu verder uitgewerkt wordt in een Koninklijk Besluit. Eens dat KB gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad, vermoedelijk in het laatste trimester van 2023, zal u alle informatie en antwoorden op mogelijke vragen vinden op de website bekwamehelper.be

Ter info tot slot: het is pas 10 dagen na de publicatie van dat KB in het Belgisch Staatsblad dat de bekwame helper ook concreet zal kunnen handelen op het terrein. 

Informatie verleend door de FOD.