Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Meld je aan voor B-FAST

Vrijwilligers voor nieuwe medische cellen

B-FAST zoekt vrijwillige verpleegkundigen voor de nieuw op te richten medische gespecialiseerde cellen binnen het project ‘RescEU EMT’: een gespecialiseerde cel ‘Moeder & Kind’ en een gespecialiseerde brandwondencel. Meld jij je aan?

RescEU EMT is een initiatief van de Europese Unie om de paraatheid en respons bij natuurrampen en medische crisissen te versterken. Het is een consortium met 8 Europese landen om 3 RescEU Emergency Medical Teams type 2 (veldhospitaal) te vormen en 17 gespecialiseerde medische cellen. Deze capaciteiten kunnen individueel worden ingezet of gecombineerd tot een grotere module, zoals een Emergency Medical Team type 3. De ontplooiing van deze modules duurt maximaal 14 dagen en gebeurt op vrijwillige basis.

België is betrokken bij dit project om de EU-respons tijdens noodsituaties in de gezondheidszorg te bevorderen door de ontwikkeling van twee nieuwe gespecialiseerde cellen: een Mother and Child Specialized Cell gericht op moeders en kinderen, en een gespecialiseerde brandwondencel BRRT (Burn Rapid Response Team).

Vrijwilligers gezocht

Om deze posten op te zetten zoekt B-FAST nieuwe ervaren en hooggekwalificeerde verpleegkundigen die hun expertise en vaardigheden willen inzetten in het geval van nood. Volgende profielen komen in aanmerking:
  • verpleegkundigen operatiekwartier (idealiter met ervaring in kinderheelkunde)
  • pediatrisch verpleegkundigen (of verpleegkundigen met pediatrische ervaring)
  • verpleegkundigen sterilisatie
  • verpleegkundigen gespecialiseerd in pediatrische spoedgevallen
  • verpleegkundigen gespecialiseerd in brandwondenzorg
Deze verpleegkundigen bezitten essentiële kennis en ervaring om zich te ontplooien binnen deze gespecialiseerde eenheden of in het veldhospitaal voor B-FAST (Emergency Medical Team type 2), dat zich ook inzet voor moeder en kind.
Wie interesse heeft meldt zich aan door een CV en een korte motivatiebrief te sturen naar b.fast@health.fgov.be.