Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Herziening opleiding gemachtigden medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde FANC

Brief aan de Federale Raad Verpleegkunde

Onlangs werd een dossier ingediend met betrekking tot het koninklijk besluit tot (1) wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 februari 2020 inzake de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen en tot (2) wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Naar aanleiding van dit dossier werd in juni 2023 het ontwerp van Koninklijk Besluit en de bijhorende toelichting ter advies voorgelegd aan de Federale Raad Verpleegkunde. Specifiek voor wat het opleidingsaspect zal de werkgroep verpleegkundigen medische beeldvorming NETWERK VERPLEEGKUNDE volgende opmerkingen HIER verdedigen in de FRV.