Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Herziening HBO5 opleiding, daling inschrijvingen 36%

Vraag aan de Franstalige Gemeenschap

Als algemene beroepsorganisatie vragen we aan de bevoegde ministers van de Franstalige Gemeenschap dringend hun beleidsbeslissing van 2017, de verlening  van de opleiding HBO5-verpleegkunde van 3 jaar naar 3,5 jaar grondig te onderwerpen aan een evaluatie. We steunen hiermee onze Franstalige collega's die letterlijk met de handen in het haar zitten omwille van hun bevoegde Franstalige ministers die weigeren om de nieuwe bestaande wetgeving rond de basisverpleegkundigen door te voeren in de opleidingen en vervolgens ook in het werkveld. 

Wat zeggen de cijfers die door de bevoegde Franstalige ministers worden genegeerd? 
Na de verlenging van de bacheloropleiding naar 4 jaar in 2016 heeft zich in de Franstalige en de Nederlandstalige gemeenschap een knik voorgedaan in de inschrijvingen. Deze stap was echter noodzakelijk om de opleiding bachelor verpleegkunde, de VVAZ, Europees conform te maken. 

Daarbovenop voerde de Franstalige Gemeenschap in 2017 een verlenging door van de HBO5-opleiding van 3 naar 3.5 jaar, dus een verlening met zes maanden. Dit heeft geleid tot een scenario dat ook in Vlaanderen absoluut niet wenselijk zou zijn. Zo zijn de inschrijvingen voor de HBO5-opleiding tussen 2016 en 2022 gedaald met maar liefst 36%! en die voor de bacheloropleiding tussen 2016 en 2021 met 10%! We tekenen dus 2 maal verlies op!!

Evolutie van de inschrijvingen voor de HBO5-opleiding en de bacheloropleiding verpleegkunde in de Franstalige Gemeenschap. Cijfers bachelor van l’ARES en cijfers HBO5 van l’FWB  

 

Maar waarom houden de bevoegde Franstalige ministers dan nog vast aan 3.5 jaar HBO5-verpleegkunde?  
Op deze manier hoeven ze niet te moeten raken aan de huidige opleidingstrajecten en dus niet de overstap te maken naar de pas goedgekeurde functie van basisverpleegkundige, een 3 jarige opleiding op HBO5 niveau. Het protest inzake vanuit bepaalde scholengroepen en vakbonden is dan ook groot, maar omwille van het cijfermateriaal totaal onterecht. 

Als laatste wordt op deze manier niet naar een broodnodige functie- en taakdifferentiatie toegewerkt, wat nefast is voor de aantrekkelijkheid van de bacheloropleiding en dus ook de evenredige verhoging van de verpleegkundige capaciteit in functie van de demografische noden van ons land.