Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Globaal actieplan om fraude in thuiszorg te bestrijden

Ook handhaving wordt versterkt

In de goedgekeurde gezondheidszorgbegroting voor 2023 van het RIZIV staat de afspraak om een actieplan samen te stellen om de thuisverplegingssector te versterken. De noodzaak om fraude te bestrijden en de controle op de uitvoering binnen de sector te versterken is duidelijk.

Bij dit actieplan hoort ook een grondige reflectie over een nieuw financierings- en organisatiesysteem voor de thuiszorg, samen met taakuitzuivering en het verantwoord omspringen met verplaatsingen binnen een duurzaam beleid.

In januari 2023 werd een werkgroep opgericht die zich over deze vragen boog. Daarin zetelden leden van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen, de Dienst voor geneeskundige controle en evaluatie (DGEC) en het Nationaal College van Adviserend artsen (NCAA). Zij bogen zich over de thema’s: 

  • Fraude in de sector en versterking van de handhaving
  • Financierings- en organisatiesysteem
  • Taakuitzuivering
  • Deontologische code verpleegkundigen
  • Verantwoord omspringen met verplaatsingen

 

Het resultaat is een plan met mogelijke maatregelen, dat op 28 juni 2023 werd voorgelegd. Voor een concrete uitwerking en implementatie is prioritering van alle betrokken partners en beleidsmakers nodig. Je raadpleegt het rapport hier.