Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Brief ondersteuning bekwame helpers

Vraag naar digitaal platform

Het Vlaams Welzijnsverbond, de federatie van sociale ondernemingen, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de vzw Zorggezind, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en NETWERK VERPLEEGKUNDE schreven een gemeenschappelijke brief aan de betrokken ministers met de vraag om een digitaal platform te voorzien waarop instructiefilmpjes en protocollen voor de verpleegkundige handelingen steeds kan worden geactualiseerd en ter beschikking worden gesteld de betrokken sectoren. 

Als aanbieder van zorg, ondersteuning of onderwijs zijn wij pleitbezorger voor een gedegen omkadering van de bekwame helper. Uiteraard zullen wij hierin onze verantwoordelijkheid opnemen door op een goede manier uitvoering te geven aan de wetgeving en sectorale akkoorden. Om een goede en haalbare toepassing van de delegeerbare handelingen te borgen, zijn wij vragende partij voor een digitaal platform waarop instructiefilmpjes en protocollen voor deze handelingen steeds geactualiseerd ter beschikking gesteld worden van de betrokken sectoren. Wij verwijzen hierbij naar de website Klascement als good practice binnen het onderwijslandschap. 

Een dergelijk Vlaams platform, geïnitieerd en beheerd door de Vlaamse overheid, heeft als meerwaarde dat het diverse sectoren op een eenvoudige maar ook eenduidige manier toegang biedt tot kwalitatief materiaal om de delegatie van handelingen en opleiding mee te ondersteunen op een toegankelijke manier. Bij de ontwikkeling ,vormgeving en duurzame actualisatie zijn de Vlaamse hogescholen die de opleidingen verpleegkunde en zorgkunde aanbieden ongetwijfeld een cruciale partner. Dit platform zou zowel een meerwaarde bieden voor alle medewerkers die de rol van bekwame helper zullen gaan opnemen. Maar uiteraard zal een dergelijk platform vooral aan kinderen, jongeren, leerlingen, zorggebruikers en hun netwerk echt kunnen borgen dat een bekwame helper ook steeds een heel kwalitatieve ondersteuning kan bieden, gestoeld op actuele standaarden..