Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Basisverpleegkundige federaal parlement

Minister Vandenbroucke licht toe

"Bij deze wens ik u graag te informeren dat het wetsontwerp 'basisverpleegkundige' vandaag goedgekeurd werd in het federaal parlement. Zo zetten we een nieuwe stap vooruit in een dossier dat al jaren stillag, waarvoor Europa ons land in gebreke had gesteld en dat het profiel van de HBO5 verpleegkundigen bedreigde. We zijn tevreden dat we vandaag een oplossing kunnen bieden die ook  goed is voor onze opleidingen en onze toekomstige beroepsverpleegkundigen. 

Studenten die volgend academiejaar (2023-2024) de nieuwe opleiding 'basisverpleegkundige' aanvatten en afstuderen zullen zo een eigen profiel krijgen in de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. Heel belangrijk om meteen mee te geven: voor de huidige studenten en reeds actieve HBO5-verpleegkundigen verandert er absoluut niets. Zij blijven ook in de toekomst genieten van hun verworven rechten: zij behouden het werk dat ze vandaag doen, zij behouden hun loon en zij behouden hun functies. 

Deze hervorming komt niet alleen tegemoet aan de eisen van Europa, maar biedt tegelijk ook kansen om de tekorten in de zorg aan te pakken. We willen er immers alles aan doen om een sterke, laagdrempelige beroepsopleiding voor verpleegkundigen ook in de toekomst te verzekeren, zeker in tijden waar de uitdagingen groot zijn. De komende jaren zal het aantal zorgbehoevende ouderen in ons land immers in sneltempo toenemen. En dus moeten we zorgen dat jongeren die de opleiding starten, ook doorzetten. We stellen vast dat de uitval vandaag zeer groot is. 

Een duidelijk functieprofiel en een realistische opleiding moeten daarbij helpen. Zo kunnen meer jonge mensen hun studies ook écht afmaken. Want dat is wat we nodig hebben als we werk willen maken van nieuwe instroom. Deze hervorming past dan ook in het bredere kader van verschillende profielen die we nodig hebben om alle verschillende zorgtaken te vervullen, gaande van de intensive care unit in een ziekenhuis tot in de woonzorgcentra of bij de thuiszorg. Daarom werken we ook aan een herziening van andere verpleegkundige functies, gaande van zorgkundige over verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg, gespecialiseerde verpleegkundigen tot verpleegkundig specialisten. Zo wordt elk zorgberoep klaargestoomd voor de toekomst en verhogen we de aantrekkelijkheid van de job."

Frank Vandenbroucke
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid