Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Aangepaste module vrijheidsberovende maatregelen

Referentiekader voor psychiatrische ziekenhuizen

Het referentiekader voor de audit van psychiatrische ziekenhuizen omvat de aandachtspunten voor de auditoren tijdens een audit. Het is een flexibel en evoluerend instrument: op basis van nieuwe ervaringen in de ziekenhuizen en veranderingen in de wetgeving, wordt het referentiekader geactualiseerd. Recent een aangepaste versie van de module voor vrijheidsberovende maatregelen gepubliceerd.

Het referentiekader voor de audit van psychiatrische ziekenhuizen bestaat uit 3 onderdelen:
  • een algemeen referentiekader voor de audit van psychiatrische ziekenhuizen
  • een module vrijheidsbeperkende maatregelen voor de audit van psychiatrische ziekenhuizen en de A- en K-diensten van algemene ziekenhuizen
  • een module medicatie

Medewerking door NETWERK VERPLEEGKUNDE

De module rond vrijheidsbeperkende maatregelen werd recent aangepast naar de huidige tendensen en regelgeving op de werkvloer. NETWERK VERPLEEGKUNDE werkte – via een afvaardiging vanuit de werkgroep GGZ -  actief mee aan de uitwerking door deelname aan de kwaliteitstafel.