Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Aanbevelingen toekomst van de verpleegkunde

Workforce 2046

De Planningscommissie Medisch aanbod van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft de verschillende stappen afgerond om te onderzoeken hoe de huidige verhouding tussen het aanbod van beroepsbeoefenaars en de gezondheidszorgbehoeften van de Belgische bevolking in de toekomst zal evolueren voor het beroep van verpleegkundige. De werkgroep verpleegkunde, waarvan Ellen De Wandeler, algemeen coördinator NETWERK VERPLEEGKUNDE voorzitter is, formuleerde aanbevelingen om tegemoet te komen aan de tekorten. 

Na het actualiseren van de activiteitgegevens van verpleegkundigen voor de meest recente jaren (2019, 2020 en 2021), zijn verschillende scenario's voor de evolutie van de workforce van verpleegkundigen geactualiseerd of ontwikkeld. Het rapport over zorgkundigen op de arbeidsmarkt is ook bijgewerkt voor 2021. 

Basisscenario

Het eerste rapport is een geactualiseerd rapport van het basisscenario van de evolutie van de workforce tot 2046. Het presenteert scenario's die zich richten op de voortzetting van historische trends, onder ongewijzigde omstandigheden en constant beleid. Deze toekomstscenario's worden zijn ontwikkeld om vijf verschillende arbeidskrachten te projecteren: verpleegkundigen werkzaam in de gezondheidszorg, onderverdeeld naar hun beroepsstatus (werknemer, zelfstandige, gemengd), en verpleegkundigen werkzaam in elk van de activiteitensectoren: ziekenhuis, rust -en verzorgingstehuis, thuisverpleging en maatschappij & gezondheid. 

Alternatieve scenario’s

Met de expertise van de leden van de werkgroep Verpleegkundigen en de resultaten van het project ‘Horizon scanning voor het beroep van verpleegkundige’, uitgevoerd door het bedrijf IM Associates in opdracht van de Cel Planning van het medisch aanbod van de FOD Volksgezondheid, kwantificeert dit tweede rapport de omvang van de benodigde middelen om de hypothese van de optimale omkadering te bereiken die de kwaliteit van de verpleegkundige zorg waarborgt, rekening houdend met een toename in de vraag naar zorg. Deze alternatieve scenario's genoemd richten zich uitsluitend op de verpleegkundigen actief in elke activiteitensector. 
In tegenstelling tot alternatieve scenario's voor andere beroepen, die veranderingen voorzien en de impact ervan op de toekomstige beroepsbevolking evalueren, draait dit scenario het perspectief om en streeft het naar een verbeterde situatie. Vanaf dat eindpunt wordt de te volgen weg gemeten om het doel te bereiken.