FFOD : Overige Volksgezondheid en Sociale zaken

Op federaal niveau zijn er voor verpleegkundigen 9 overige grote belangrijke organen. In menig van deze zijn leden NETWERK VERPLEEGKUNDE actief en volgen ze de dossiers na terugkoppeling naar de werkgroepen en regionale netwerken NETWERK VERPLEEGKUNDE actief op.  

Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen financiering – programmatie en erkenning 

Federale Raad Kwaliteit verpleegkundige activiteit (FRKVA)

Federale Ombudsdienst rechten van de patiënt

Planningscommissie medisch aanbod

Federaal Borstvoedingscomité

Hoge Gezondheidsraad

Federale Adviesraad Ouderen 

Belgische commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid (BAPCOC)

e-Health 

Nieuws