Alle activiteiten
Terug

Studiedag Verpleegkundigen Palliatieve Zorg


Gelieve de familie te volgen...
Een studiedag over rouw


HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK 
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische 
popgeschiedenis en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende 
poses en intrigerende opdrachten.
Keynote speaker, Natalie Van Mullem, zorgmanager in AZ Zeno, 
over leiderschap en verpleegkunde

Dagvoorzitter Gerda Okerman,
lid werkgroep palliatieve zorg NETWERK VERPLEEGKUNDE


WEGwijzer. Een wandeling door rouw en verlies
Mevr. Sofie Verschueren, ervaringsdeskundige, “maker van WEG, een podcast over 
rouw en verlies”

Rouwzorg op maat aan naasten bij euthanasie
Mevr. Charlotte Boven en Mevr. Let Dillen, Klinisch psychologe PST UZ Gent en 
afscheidsspreker

Moslims en rouwrituelen
Mevr. Habiba Laouadi, palliatief verpleegkundige, vzw Al Muntaha

Verbondenheid en verlies: een zorgethische benadering van rouw
Prof. Carlo Leget, voorzitter van de vakgroep Zorgethiek, Hoogleraar Zorgethiek en 
bijzonder hoogleraar Palliatieve zorg, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

Het alfabet voor groot verdriet. Over rouw bij kinderen
Dr. Uus Knops, psychiater, psychotherapeut & lesgever UGent

Het stille voorportaal van de rouw. Anticipatorische rouw nader belicht
Dhr. Ronny D’Hulster, zelfstandig counselor, psychotherapeut & supervisor

Afscheid, ook anders
Mevr. Lea De Bie; afscheid in nabijheid

17.15u. Afsluiting


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
  • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
  • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
           18.12.2024); (extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
  •  volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
  • 18.12.2024);attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025,
           (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).