Alle activiteiten
Terug

Studiedag Verpleegkundigen Ouderenzorg


Warme ouderenzorg in evolutie

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische
popgeschiedenis 
en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende
poses en intrigerende opdrachten 
pakkende poses en intrigerende opdrachten
Keynote speaker, Luc Van Gorp, voorzitter en CEO LCM, over leiderschap en 
verpleegkunde.

Dagvoorzitters Els Steeman en Wilfried De Rijck, leden werkgroep ouderenzorg NETWERK VERPLEEGKUNDE

Agressief gedrag, inzichten en praktische tips om mee aan de slag te gaan
Mevr. Hilde Henderyckx, afdelingscoördinator ouderenpsychiatrie, PZ Onze Lieve Vrouw Brugge, lesgever/trainer, Preventief Omgaan Met Agressie

Voeding bij personen met dementie, een meerkoppig monster
Dhr. Lieven De Maesschalck, Innovation Manager, Thomas-More Hogeschool 

Zelfzorg en veerkracht
Mevr. Caroline Damman, lector en praktijkbegeleider, bachelor orthopedagogie, Odisee 

Praktische handvaten in palliatieve zorg bij personen met dementie
Dr. Jo Lisaerde, coördinerend en raadgevend arts

Generationele identiteit: Babyboomers in de WZC
Mevr. Katrin Gillis, verpleegkundig onderzoeker behoeften gebaseerde zorg in residentiële settings, Odisee

Regie van het eigen leven in een zorgcontext, juridische aspecten voor zorgverleners
Prof. Jan Vande Moortel, jurist NETWERK VERPLEEGKUNDE

17.15u Afsluiting


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
  • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
  • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
           18.12.2024); 
     extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
  •  volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m. 18.12.2024);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025,
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).