Alle activiteiten
Terug

Studiedag Verpleegkundigen Gehandicaptenzorg


Bij leven en welzijn

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische
popgeschiedenis 
en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende
poses en intrigerende opdrachten.
Keynote speaker, Sabine Stordeur, directrice-generaal DG Gezondheidszorg, over
leiderschap en verpleegkunde. 

Dagvoorzitter Kathleen De Wandel,
voorzitter werkgroep gehandicaptenzorg NETWERK VERPLEEGKUNDE 

Quality of Life: Who Cares?!
Mevr. Ilse Goethals, lector in de opleiding Orthopedagogie en onderzoeker bij EQUALITY//ResearchCollective

DNR: hoe wordt een DNR code bepaald? Waar geldt deze en wie kan die veranderen? Wat zegt de wetgeving en wat is  de wettelijkheid van een DNR score. 
Dokter An-Sofie Vandenbulcke, huisarts, palliatief arts Netwerk Zuid-West Vlaanderen

Werken met begeleiding rond Palliatieve zorgen
Mevr. Kathleen Van Thielen, supportief palliatief medewerker, Heder


Aandacht en bespreekbaarheid voor seksuele gezondheid van personen met een beperking: een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit van leven en preventie van grensoverschrijdend gedrag
Mevr. Nelle Frederix, seksuologe en Aditi consulent, regio Oost- en West-Vlaanderen

Geïndividualiseerde pijnschaal voor mensen met een beperking
Dhr. Dennis Boonen, pediatrisch verpleegkundige en referentieverpleegkundige pijn, Medische Dienst, Heilig Hart, Deinze

Interactieve nabespreking en reflectie met de aanwezigen 
Mevr. Kathleen De Wandel, diensthoofd medische dienst, De Lovie, Poperinge

17.15u Afsluiting


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
 • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
 • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
         18.12.2024); (extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
 • volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
 •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.
         18.12.2024);
 •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025,
         (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).