Alle activiteiten
Terug

Studiedag Verpleegkundigen Geestelijke Gezondheidszorg


CRISISNAVIGATIE: de snelheid van zorg bij psychische nood

HYBRIDE

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
Er zijn een aantal keuzesessies bij deze studiedag: fysieke ingeschreven deelnemers
zullen 
na hun inschrijving een keuzelijst gemaild krijgen via een Survey Monkey link.
Mogen wij vragen om deze zeker in te vullen, zo niet zal de organisatie zelf de keuze
toekennen. Dank voor de medewerking.


09.00u Plenaire verwelkoming in het Auditorium door Ellen De Wandeler, NETWERK
VERPLEEGKUNDE. 
Belpop Bonanza neemt ons tijdens een muzikaal intermezzo mee doorheen de Belgische
popgeschiedenis 
en benadrukt de belangrijke rol van – hoe kan het ook anders – 
de verpleegkundigen. 
Els Dejonghe, holistisch coach en performer haalt iedereen uit hun stoel met pakkende
poses en intrigerende opdrachten.
Keynote speaker, Sabine Stordeur, directrice-generaal DG Gezondheidszorg,
over leiderschap en verpleegkunde. 


Dagvoorzitter Ruth Ieven,
covoorzitter werkgroep geestelijke gezondheidszorg NETWERK VERPLEEGKUNDE

Perspectief van het GGZ-netwerk
Mevr. Helga Peeters, netwerkcoördinator SARA

Keuzesessies: 
De val onderbreken
Dhr. Tom Staes, coördinator Mobiel Crisisteam Het Veer en Dr. Kinge Berends, psychiater
Mobiel Crisisteam Het Veer

(live en digitaal platform)

Evoluties voor de verpleegkundige rol – Een blik vanuit het onderwijs
Mevr. Ruth Ieven, Lector Bachelor Verpleegkunde en Researcher Expertisecentrum Health 
Innovation, Hogeschool UCLL
(ENKEL live)

Suïcidaliteit detecteren, exploreren en opvolgen: nieuwe inzichten en tools
Mevr. Eva Dumon, Coördinator Richtlijnen, Vlaams Expertisecentrum 
Suïcidepreventie
(ENKEL live)


Keuzesessies: 
Samen sterk ! Goed begonnen is half gewonnen, De HIC als anker voor de 
zorgvrager
Mevr. Sabine Steegmans, verpleegkundige, dynamo coach, Pellin Maria, verpleegkundig
leidinggevende High en Intensive Care Unit, OPZC Rekem
(live en digitaal platform)

Open Dialogue (en de betekenis van crisis)
Mevr. Carolien Schalenbourg - Lector Bachelor Verpleegkunde en Researcher
Expertisecentrum Health Innovation, Hogeschool UCLL
(ENKEL live)

Keuzesessies:
Crisiswerking voor Kinderen en Jongeren
Dr. Eric Schoentjes, Kinder- en jeugdpsychiater, UZ Gent en netwerkpsychiater RADAR en
Dhr. Bert Vandervee, verpleegkundige crisiswerk Kinder- en jeugdpsychiatrie, UZ Gent – RADAR
(live en digitaal platform)

De verpleegkundige-patiënt relatie in crisis én urgentie: inzichten vanuit 
Vlaams verplegingswetenschappelijk onderzoek
Dhr. Karel Desmet, Assisterend Academisch Personeel Universitair Centrum voor
Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV), vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg,
Universiteit Gent, Zorgmanager AZ Oostende, Voorzitter Letie
(ENKEL live)


De bescherming van de persoon met een psychiatrische aandoening: stand van 
zaken van de wetgeving
Prof. dr. Herman Nys, emeritus professor medisch recht aan de KU Leuven lid van de European Group on Ethics in
science and new technologies bij de Europese Commissie (2022-2025) en voorzitter van de raad van bestuur van
VITAZ (ziekenhuizen Waasland). 

Kritische reflecties
Dr. Yves Biot, psychiater Elim, centrum voor psychotherapie, Bethanië GGZ

17.00u Afsluiting


PRAKTISCHE INFORMATIE

Hieronder vindt u het overzicht van de 3 verschillende formules van deelname:

Hybride deelname: 
  • fysieke deelname volgens gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag)
  • + toegang tot het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m. 
           18.12.2024) (extra attest kijkminuten via digitaal platform op aanvraag).

Fysieke deelname: 
  • volgens jouw gekozen studiedag + catering + attestering (enkele weken na de studiedag);

Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (17 studiedagen)(te bekijken van 15.10.2024 t.e.m.18.12.2024);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt eind januari 2025,
           (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- hybride (fysiek en digitaal): 139 euro
- fysieke deelname: 105 euro
- digitale deelname: 95 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 179 euro
- fysieke deelname: 135 euro
- digitale deelname: 125 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 119 euro
- fysieke deelname: 96 euro
- digitale deelname: 77 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- hybride (fysiek en digitaal): 145 euro
- fysieke deelname: 117 euro
- digitale deelname: 107 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).